Maaseutuleader Ajankohtaista

Solenergi ger Korpo Ungdomsförening en stor årlig inbesparing

28.9.2022

I november 2020 installerades solpaneler på Korpo Ungdomsförenings hus. Avsikten var att med hjälp av solenergi spara in 40 procent av elräkningen för det stora huset, och investeringen som gjordes med Leader-finansiering har uppfyllt förväntningarna. Solelsystemet med 28 paneler som finns på Gjallarhorns gård har på knappt två år redan producerat 17 000 kilowattimmar ström. […]

Läs mera

Biodiversitet med föreningskraft!

27.9.2022

Föreningen Mynämäen Asemanseudun Kylät i Wirmo främjar hållbar utveckling genom konkreta åtgärder för den omgivande naturens och alla bybornas bästa. Naturens mångfald är nyckelordet: ett biodiversitetsområde mitt i byn är under förberedelse, och det största insekthotellet i byn har redan byggts!  Skräpinsamlingskampanjen rullar på, och i våras ordnades diskussionstillfällen, där man med hjälp av sakkunniga […]

Läs mera

Tankar kring hållbarhet – mot hållbart liv i Houtskär

26.9.2022

Vad är hållbarhet? Vad kan jag göra? Kan man leva hållbart? Dessa och många andra frågor är bekanta för många av oss som funderat över hållbarhet. Frågorna är många, men så är också svaren – det finns oändligt många sätt att ta itu med hållbarhet. Här delar Kristiina Rainio och Janne Göransson från Saverkeit i […]

Läs mera

Leader I Samma båt – Samassa veneessä utlyser en kampanj för att främja hållbar utveckling!

23.9.2022

Hållbarhetsveckan (https://hallbarhetsveckan.fi) äger rum sista veckan i september. Veckans målsättning är att synliggöra landsbygdsaktörers sakkunnighet och mångsidiga insatser för hållbar utveckling. Leader I Samma båt – Samassa veneessä rf ry deltar i hållbarhetsveckan genom att publicera en artikelserie om åtgärder som byalag och andra gemenskaper har genomfört för att bygga ett gott liv på landsbygden. […]

Läs mera

Anmälan till den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen har nu öppnats!

19.8.2022

Anmälan till den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen har nu öppnats! Välkommen till Kasnäs, Kimitoön den 26-27 oktober! Den sjuttonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen erbjuder insikter i aktuella teman, expertkunskap, presentationer av nya utvecklingsverktyg, unga aktiva röster – och möjligheter till interaktion, kontaktskapande och trevlig samvaro. Landsbygdsriksdagen presenterar nya verktyg som svarar på olika utvecklingsbehov, och inspirerar till debatt genom […]

Läs mera
Puiden lomasta näkyy laavu ja kaksi ihmistä.

Eknäs naturstig har öppnats – utsiktstornet ska stå klart den 27 augusti!

10.8.2022

Sydsidan av Kimitoön är känd för sina fina naturstigar, men sommaren 2022 öppnades en ny naturstig också i norr nära gränsen till Sagu. Rutten som går över Eknäs bergsknallar kröns ett tolv meter högt utsiktstorn. Invigning firas lördagen den 27 augusti klockan 12. Det är byaföreningen i Degerdal som i Eknäs genomför ett Leaderprojekt som […]

Läs mera

Nästa styrelsemöte är 13.9

5.8.2022

Nu är vi igång igen efter lite sommarlov och nästa styrelsemöte blir den 13.9. Ansökningar som behandlas då skall vara kompletta i Hyrrä senast inom augusti. Tag kontakt med oss så planerar vi tillsammans!

Läs mera

Låt oss jobba tillsammans för miljöns bästa!

23.6.2022

Det har redan länge talats om hållbar utveckling, men fortfarande kan det låta svårbegripligt, och kännas svårt att ta fasta på. Hållbar utveckling behöver ändå inte vara något komplicerat; det gäller, att vi inte med ansvarslös konsumtion av naturresurserna och andra val vi gör, berövar de kommande generationernas (både människan och andra levande varelser) möjligheter […]

Läs mera

Infrastrukturen i Åbolands skärgård utvecklas med en vägkarta fram till 2030

21.6.2022

Åbolands skärgård lockar allt fler människor, men skärgårdens infrastruktur är redan överbelastad. Bristen på infrastruktur hotar de grundläggande förutsättningarna för både boende och företagande, och därför har man utarbetat en vägkarta för området: en konkret plan för att åtgärda bristerna en efter en. Anders Jungar. PBI Stiftelsen har utarbetat en vägkarta för Åbolands skärgård, dvs. […]

Läs mera

Sommarens Unga Företagare är valda!

21.6.2022

I samma båt rf lanserade ett nytt bidrag för ungdomar i Pargas, Kimitoön och Gustavs under våren: Ung Företagare. Bidragets mål är att uppmuntra unga till företagande och till att skapa ett eget sommarjobb. Unga företagare kunde ansöka om 1000€ för att starta sitt företag. Sommarens unga företagare har nu blivit valda! Ung Företagare-bidrag beviljades […]

Läs mera