Till vad kan man få stöd

ISB Ungdomsleader beviljar finansiering till ungdomars egna idéer som de själva förverkligar. I stöd kan beviljas 100 – 500 euro och stöden är 100 %. Om kostnadsförslaget är över 500 euro krävs även annan finansiering.

Exempel på åtgärder som finansieras:

– anskaffning av hobbyutrustning för gemensamt bruk

– grundande eller utveckling av ungdomsföretag

– evenemang för ungdomar

Ungdomsleader
förnyar verksamheten.

Ungdomsleader stödjer projekt som gör det möjligt för ungdomar att göra och utveckla sin egen kompetens och att påverka saker som är viktiga för dem.

VIHREA_NL_elementti_12

Ungdomsleader
inspirerar till upplevelser.

Ungdomsleadern för med sig gott humör och erfarenheter av framgång tillsammans med andra ungdomar.