#UNGDOMSLEADER

Information om oss

Ungdoms Leader är barnens och ungdomarnas eget finansiella verktyg som strävar till att starta ny ungdomsverksamhet, uppmuntra till samarbete mellan ungdomar samt förebygga utanförskap och aktivera ungdomar att göra skillnad i sin egen närmiljö och utveckla regionen.

Ungdomarna planerar, förverkligar och raporterar om sina egna projekt.

Finansiering kan sökas av en grupp på minst tre personer upp till 25 års ålder. Gruppen måste även ha en myndig kontaktperson.

Finansiering ansöks med en blankett som hittas på Ungdomsleaders mellanblad Ansökan. Besluten görs följande kalendermånad efter deadline.

I samma båt förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta ansökningen enligt den finansiering föreningen har tillgänglig och beroende på hur bra ansökningen uppfyller målsättningarna.

Den beviljade finansieringen betalas till sökanden enligt överenskommelse (i en eller två rater beroende på stödets belopp).

Sökanden bör rapportera i efterhand till I samma båt hur pengarna använts.

Ungdomsleader
öppnar möjligheter.

Ungdomsleader ger ungdomar nycklarna till att utveckla något nytt samt till en direkt inverkan på ungdomars verksamhet i deras område.

Presentation av Ungdoms Leader