Strategi

Under nya programperioden 2023-2027 finansieras projekt enligt strategin I MEDVIND - Livskraft och livskvalitet i skärgården Strategins tyngdpunktsområden är:

  1. Livskraftiga och smarta byar
  2. Turismens mångsidiga och hållbara lösningar
  3. Uppskattad och hållbart producerad närmat
  4. Hållbar och klimatsmart skärgård
hyrra_logo

Föreningens styrelse utvärderar hur valkriterierna förverkligas. Styrelsen kan som sin assistens ha arbetsgrupper eller externa experter. Utvärderingen sker i huvudsak utgående från projektplanen och andra projektdokument.

För att kunan behandlas måste projektet fylla de två obligatoriska valbarhetskriterier:

A. Projektets åtgärder är i linje med strategins målsättningar

B. Projektet är i sin helhet genomförbart

De projekt som fyller valbarhetskriterierna poängsätts därutöver enligt urvalskriterierna. Ifall strategins totala finansieringsram eller årliga finansieringsram inte möjliggör finansiering av alla finansierbara projekt, läggs projekten i rangordning enligt poängantal. De projekt som fått mest poäng har förtur.

URVALSKRITERIER 2023-2027

Finansieringsprinciperna kompletterar valkriterierna i strategin. I valkriterierna behandlas projektets egenskaper och i finansieringsprinciperna de belopp och procenter som blir tillämpliga då stöd förordas. Dessa finansieringsprinciper strävar efter att sammanjämka finansieringsbehoven, finansieringsplanen i strategin, överenskommelsen mellan Leader-grupper och Egentliga Finlands Ely-central, samt maximibeloppen i lagstiftningen.

Styrelsens finansieringsprinciper 25.4.2023