Strategi

Under nya programperioden 2023-2027 finansieras projekt enligt strategin I MEDVIND - Livskraft och livskvalitet i skärgården Strategins tyngdpunktsområden är:

  1. Livskraftiga och smarta byar
  2. Turismens mångsidiga och hållbara lösningar
  3. Uppskattad och hållbart producerad närmat
  4. Hållbar och klimatsmart skärgård
hyrra_logo

Föreningens styrelse utvärderar hur urvalkriterierna uppfylls.  Utvärderingen sker i huvudsak utgående från projektplanen och andra projektdokument.

För att kunna behandlas måste projektet fylla fyra obligatoriska valbarhetskriterier. De projekt som fyller valbarhetskriterierna poängsätts därutöver enligt bedömningskriterierna. Ifall strategins totala finansieringsram eller årliga finansieringsram inte möjliggör finansiering av alla finansierbara projekt, läggs projekten i rangordning enligt poängantal. De projekt som fått mest poäng har förtur.

URVALSKRITERIER UTVECKLINGSPROJEKT 2024-2027

URVALSKRITERIER FÖRETAGSSTÖD 2024-2027

Finansieringsprinciperna kompletterar valkriterierna i strategin. I valkriterierna behandlas projektets egenskaper och i finansieringsprinciperna de belopp och procenter som blir tillämpliga då stöd förordas. Dessa finansieringsprinciper strävar efter att sammanjämka finansieringsbehoven, finansieringsplanen i strategin, överenskommelsen mellan Leader-grupper och Egentliga Finlands Ely-central, samt maximibeloppen i lagstiftningen.

Styrelsens finansieringsprinciper 25.4.2023