Strategi

Föreningen förverkligar tills vidare under en övergångsperiod sin strategi Skärgården - Aktivt välmående fram till slutet av år 2022. Strategins tyngdpunkter är:

  1. Boende och miljö
  2. Arbete
  3. Tjänster
  4. Social sammanhållning

Projektansökningar kan lämnas in till slutet av 2022, och projekt kan förverkligas till slutet av 2024.

Förberedelserna för den nya programperioden är på gång.

hyrra_logo

Föreningens styrelse utvärderar hur valkriterierna förverkligas. Styrelsen kan som sin assistens ha arbetsgrupper eller externa experter. Utvärderingen sker i huvudsak utgående från projektplanen och andra projektdokument.

Ett finansierbart projekt ska fylla bägge valbarhetskriterier.

A) Projektet svarar på de målsättningar som strategin utstakat

B) Projektet kan som helhet anses vara genomförbart

De projekt som fyller valbarhetskriterierna poängsätts därutöver enligt urvalskriterierna. Ifall strategins totala finansieringsram eller årliga finansieringsram inte möjliggör finansiering av alla finansierbara projekt, läggs projekten i rangordning enligt poängantal. De projekt som fått mest poäng har förtur.

Valkriterier 2014-2022, I samma båt - samassa veneessä landsbygdsleader

Finansieringsprinciperna kompletterar valkriterierna i strategin. I valkriterierna behandlas projektets egenskaper och i finansieringsprinciperna de belopp och procenter som blir tillämpliga då stöd förordas. Dessa finansieringsprinciper strävar efter att sammanjämka finansieringsbehoven, finansieringsplanen i strategin, överenskommelsen mellan Leader-grupper och Egentliga Finlands Ely-central, samt maximibeloppen i lagstiftningen.

Finansieringsprinciperna 2014-2022, I samma båt - samassa veneessä landsbygdsleader