Hur söker man projektstöd

Man söker projektfinansiering genom det elektroniska söksystemet Hyrrä.

ANSÖKNINGSPROCESSEN

  1. Kontakta aktivatorn för att diskutera om projektidén
  2. Utarbeta en projektplan och en kostnadsberäkning redan innan du loggar in i Hyrrä
  3. Hyrrä fungerar bäst med Firefox webläsare. På livsmdelsverkets webbsida kommer du in i Hyrrä genom att välja Använd e-tjänster / Hyrrä-tjänsten. Välj "Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning". Efter inloggningen välj NY ANSÖKAN / EHFVF-projektansökan högst upp till vänster på sidan.
  4. På ansökningens första sida väl Lokal aktionsgrupp (Leader). Välj även på ansökningens andra mellanblad (Projektplan) Lokal utveckling. Om du vill, att aktivatorn skall kunna granska ansökningen som är på hälften, välj "Ge hjälparstatus" till vänster på sidan. Skicka inte ansökningen än utan spara den och lämna på hälften. Kontakta aktivatorn.
  5. Efter att aktivatorn har granskat ansökningen, du kan lämna in den (på det sista mellanbladet ”Skicka”)
  6. När du har lämnat in ansökningen, du kan starta projektet på eget ansvar
  7. Du får ett meddelande om tidpunkten för Fiskeleaders nästa möte
  8. Fiskedivisionen behandlar ansökningen och ger till NTM-centralen antingen ett förordande eller nekande utlåtande, som baserar sig på en ändamålsenlighetsbedömning av projektet
  9. Du får en anmälan om fiskedivisionens beslut
  10. NTM-centralen fattar det officiella projektbeslutet

De finansierade projekten måste använda en EU-symbol i sin kommunikation och i publikationer. Det bör också klart framgå, att projektet är delfinansierat av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.