Hur söker man projektstöd

Projektsökande kan vara t.ex. kommuner, föreningar, fiskeriområden, delägarlagen, utbildningsinstanser samt forskningsinstitut.

Man söker finansiering genom det elektroniska söksystemet Hyrrä.

ANSÖKNINGSPROCESSEN

 1. Kontakta alltid först aktivatorn för att diskutera om projektidén
 2. Utarbeta en projektplan och en kostnadsberäkning redan innan du loggar in i Hyrrä. Projektplanen ska innehålla minst följande information: PROJEKTETS BEHOV OCH MÅL; PROJEKTETS ADMINISTRATION; PROJEKTETS ÅTGÄRDER OCH TIDTABELL; KOMMUNIKATION OCH DOKUMENTATION; HUR PROJEKTET FÖRVERKLIGAR MED FISK TILL TOPPEN -STRATEGIN; BUDGET
 3. Hyrrä fungerar bäst med Firefox webläsare. På livsmdelsverkets webbsida kommer du in i Hyrrä genom att välja Använd e-tjänster / Hyrrä-tjänsten. Välj "Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning". Efter inloggningen välj NY ANSÖKAN / EHFVF-projektansökan högst upp till vänster på sidan.
 4. På ansökningens första sida väl Lokal aktionsgrupp (Leader). Välj även på ansökningens andra mellanblad (Projektplan) Lokal utveckling.
 5. Fyll i ansökan och bifoga nödvändiga bilagor
 6. För att aktivatorn skall kunna granska ansökningen, välj "Ge hjälparstatus" till vänster på sidan. Skicka inte ansökningen än utan spara den och lämna på hälften. Kontakta aktivatorn. Hen kontrollerar att ansökan har alla nödvändiga bilagor och att den i övrigt är i sådant skick att den kan tas till fiskedivisionen för behandling.
 7. Efter att aktivatorn har granskat ansökningen, du kan lämna in den (på det sista mellanbladet ”Skicka”)
 8. När du har lämnat in ansökningen, du kan starta projektet på eget ansvar
 9. Du får ett meddelande om tidpunkten för Fiskeleaders nästa möte
 10. Fiskedivisionen behandlar ansökningen och ger till NTM-centralen antingen ett förordande eller nekande utlåtande, som baserar sig på en ändamålsenlighetsbedömning av projektet
 11. Du får en anmälan om fiskedivisionens beslut
 12. NTM-centralen fattar det officiella projektbeslutet

De finansierade projekten måste använda en EU-symbol i sin kommunikation och i publikationer. Det bör också klart framgå, att projektet är delfinansierat av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.