Fiskeleader

Skärgårdshavets Fiskeleader

Verksamhetsområde

S:t Karins, Kimitoön, Gustavs,
Masku, Virmo, Nådendal,
Pemar, Pargas, Reso, Salo,
Sagu, Tövsala, Åbo

Information om oss

Skärgårdshavets Fiskeleader är en verksamhetsform för lokal utveckling som hör till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) operativa program för Finland. Gruppen förvaltas av Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry.

Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas.

Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.
Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.

Kommunerna som hör till Skärgårdshavets Fiskeleader finns längs Skärgårdshavets kust. En del är tätt bebodda städer och en del glest bebodda landsbygds- och skärgårdsområden. Det finns sammanlagt 13 kommuner, och de är från norr till söder Gustavs, Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo. Områdets totalareal är 13 854 km2, och över hälften är vattenområden, i huvudsak hav.

Av sammanlagt ungefär 380 000 invånare bor uppskattningsvis 30 000 stadigvarande i skärgårdsområdet. På kommunernas områden finns nästan 38 000 sommarbostäder, och området besöks av hundratusentals turister årligen. Corona-epidemin har ökat turismen och distansarbetet i skärgården. Till de större bebodda öarna finns färjförbindelse och till de mindre trafikerar förbindelsefartyg. I Pargas och Kimitoön är majoritetens språk svenska. Även Åbo är en tvåspråkig stad.

Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till gruppen riktade finansieringsansökningar. Fiskedivisionen består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar (organisationer, föreningar och stora företag) samt den privata sektorn (invånare samt små företag). En privat person kan t.ex. vara en företagare inom branschen. Verksamhetsområdet av de föreslagna personerna måste vara i Fiskeleaders verksamhetsområde.

Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höst- eller vårmöte godkänner fiskedivisionens medlemmar och deras suppleanter.

I valet strävar man till lika representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika fiskerisektorer.

Fiskedivisionen 2024

Fiskedivisionen 2023

Arbetsordningen för Skärgårdshavets Fiskeleader

Aktuellt

ANSÖKNINGSTIDEN TILL FISKELEADER ÄR KONTINUERLIG

30.8.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas. Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 oktober. […]

Läs mera

BLI MEDLEM I SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADERS FISKEDIVISION

22.8.2023

Vi ber nu om era förslag till fiskedivisionens organisationsmedlemmar och privata medlemmar samt deras suppleanter Fiskedivisionen för Skargårdshavets Fiskeleader består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar samt den privata sektorn. Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till Fiskeleader riktade […]

Läs mera
Työntekijöiden loma-ajat

Kontorets semestrar

9.6.2023

Verksamhetsledare Minna Boström 12.6-30.6, 17.7-2.8 Projektrådgivare Hanna Hermansson 3.7-2.8 Fiskeriaktivator Maria Saarinen 26.6-10.8

Läs mera