Välkomna

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry finansierar projekt med Europeiska landsbygdsfondens medel. Skärgårdshavets Fiskeleader som föreningen förvaltar finansierar projekt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens medel.

Tilläggsinformation om oss och
finansieringsmöjligheter,
Välj temat

Vad är leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp -principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

07-leader-periaatteet
tietokonen grafinen kuva

Artikkelserie HÅLLBAR FÖRENING: projektaktörens guide

5.12.2023

Leadergrupperna i Mellersta Finland har tagit fram en guide för hållbar utveckling i förenongarnas projektarbete. Guiden behandlar ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. När det gäller ekologisk hållbarhet behandlas följande teman: Cirkulär ekonomi Hållbara val av livsmedel Delningsekonomi och gemensam användning Energieffektivitet Hållbar rörlighet Miljö och naturskydd Teman om social hållbarhet omfattar: Främjande av välbefinnande […]

Läs mera
agenda 2030 kuvituskuva

Artikelserie: HÅLLBAR FÖRENING

23.11.2023

Hållbar utveckling är en viktig målsättning för all utveckling i dagsläget och har också en viktig roll i Leader-verksamheten. I samma båt-Samassa veneessä rf ry har ett pågående projekt ”Hållbar och klimatsmart framtid” och inom ramen för projektet vill vi bidra med nyttig information som ni aktörer kan ha nytta av i föreningsarbetet. Hållbarhetsaspekter beaktas […]

Läs mera
kalenteri ja kello

Höstmöte 29.11 kl. 17:30 på Villa Lande, Kimitoön

21.11.2023

Kallelse till höstmöte I samma båt – Samassa veneessä rf ry inbjuder till höstmöte onsdagen den 29.11.2023 kl. 17:30 på Villa Lande (Engelsbyvägen 8, Kimitoön) Vi erbjuder möjlighet att delta även på distans. De som vill delta på distans får en Google Meets länk före mötet. Man behöver inget speciellt program för att använda Google […]

Läs mera