Välkomna

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry finansierar projekt med Europeiska landsbygdsfondens medel. Skärgårdshavets Fiskeleader som föreningen förvaltar finansierar projekt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens medel.

Tilläggsinformation om oss och
finansieringsmöjligheter,
Välj temat

Vad är leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp -principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

07-leader-periaatteet
Filter by

Låt oss jobba tillsammans för miljöns bästa!

23.6.2022

Det har redan länge talats om hållbar utveckling, men fortfarande kan det låta svårbegripligt, och kännas svårt att ta fasta på. Hållbar utveckling behöver ändå inte vara något komplicerat; det gäller, att vi inte med ansvarslös konsumtion av naturresurserna och andra val vi gör, berövar de kommande generationernas (både människan och andra levande varelser) möjligheter […]

Läs mera

Infrastrukturen i Åbolands skärgård utvecklas med en vägkarta fram till 2030

21.6.2022

Åbolands skärgård lockar allt fler människor, men skärgårdens infrastruktur är redan överbelastad. Bristen på infrastruktur hotar de grundläggande förutsättningarna för både boende och företagande, och därför har man utarbetat en vägkarta för området: en konkret plan för att åtgärda bristerna en efter en. Anders Jungar. PBI Stiftelsen har utarbetat en vägkarta för Åbolands skärgård, dvs. […]

Läs mera

Sommarens Unga Företagare är valda!

21.6.2022

I samma båt rf lanserade ett nytt bidrag för ungdomar i Pargas, Kimitoön och Gustavs under våren: Ung Företagare. Bidragets mål är att uppmuntra unga till företagande och till att skapa ett eget sommarjobb. Unga företagare kunde ansöka om 1000€ för att starta sitt företag. Sommarens unga företagare har nu blivit valda! Ung Företagare-bidrag beviljades […]

Läs mera