Välkomna

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry finansierar projekt med Europeiska landsbygdsfondens medel. Skärgårdshavets Fiskeleader som föreningen förvaltar finansierar projekt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens medel.

Tilläggsinformation om oss och
finansieringsmöjligheter,
Välj temat

Vad är leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp -principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

07-leader-periaatteet

FISKEDIVISIONEN BEHANDLAR ANSÖKNINGAR NÄSTA GÅNG I SLUTET AV SEPTEMBER

20.6.2024

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas. Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 september. […]

Läs mera
sinetti yhdistys ruotsi

Beviljat stöd: Vartsalan kylät ry/ Kustavin Vartsalan uima-ja virkistyspaikka (Gustavs Vartsalas bad- och rekreationsområde)

11.6.2024

Vartsala kylät ry  kommer att bygga ett bad- och rekreationsområde på ön Vartsala i Gustavs, vid stranden av sjön Hilappajärvi. Projektet omfattar restaurering av stranden, röjning och städning av området samt byggande av en badbrygga och ett grillskydd. Syftet med projektet är att göra Hilappajärvi strand till ett rekreationsområde året runt, med en badplats på […]

Läs mera

Kontorets semestertider

10.6.2024

Vi har semester enligt följande: Minna Boström 12-30.6, 12-31.7 Hanna Hermansson 1-31.7 Maria Saarinen 8.7-11.8 Michael Friman 1.-14.7, 12-16.8

Läs mera