Välkomna

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry finansierar projekt med Europeiska landsbygdsfondens medel. Skärgårdshavets Fiskeleader som föreningen förvaltar finansierar projekt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens medel.

Tilläggsinformation om oss och
finansieringsmöjligheter,
Välj temat

Vad är leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp -principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

07-leader-periaatteet

Ansökningsperioderna

18.9.2023

21.6.2023-31.8.2023 1.9.2023-31.10.2023 1.11.2023-15.1.2024 16.1.2024-15.4.2024 16.4.2024-30.9.2024 1.10.2024-15.1.2025

Läs mera
texten Hållbarhetsveckan

Delta i vår diskussionskväll på Hållbarhetsveckan om föreningarnas roll i hållbarhetsarbetet!

8.9.2023

Vi deltar i Hållbarhetsveckan genom att ordna en Diskussionskväll om föreningarnas roll i hållbarhetsarbetet på Restaurang Kamu i Pargas tisdagen den 26.9 kl. 18-19:30 Natur och Miljö rf berättar om arbetet med deras hållbarhetsplan Egentliga Finlands byar rf berättar om sina klimatprojekt Biosfärområdet berättar om hållbarhetsfostran Leader berättar om projektet Hållbar och klimatsmart skärgård + […]

Läs mera

ANSÖKNINGSTIDEN TILL FISKELEADER ÄR KONTINUERLIG

30.8.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas. Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 oktober. […]

Läs mera