Välkomna

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry finansierar projekt med Europeiska landsbygdsfondens medel. Skärgårdshavets Fiskeleader som föreningen förvaltar finansierar projekt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens medel.

Tilläggsinformation om oss och
finansieringsmöjligheter,
Välj temat

Vad är leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp -principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

07-leader-periaatteet

Stora och små hållbarhetsgärningar i Nagu!

29.9.2022

Annastina Sarlin från Pro Nagu rf är övertygad om att den tredje sektorn väl kan påverka miljöns tillstånd, eftersom den lokala befolkningen har starkt kunnande i det, vilka åtgärder är viktiga. I Nagu har föreningar varit aktiva på många olika sätt, både med konkreta kampanjer och i att ta initiativ till långsiktiga planer. Plastfri skärgård […]

Läs mera

Solenergi ger Korpo Ungdomsförening en stor årlig inbesparing

28.9.2022

I november 2020 installerades solpaneler på Korpo Ungdomsförenings hus. Avsikten var att med hjälp av solenergi spara in 40 procent av elräkningen för det stora huset, och investeringen som gjordes med Leader-finansiering har uppfyllt förväntningarna. Solelsystemet med 28 paneler som finns på Gjallarhorns gård har på knappt två år redan producerat 17 000 kilowattimmar ström. […]

Läs mera

Biodiversitet med föreningskraft!

27.9.2022

Föreningen Mynämäen Asemanseudun Kylät i Wirmo främjar hållbar utveckling genom konkreta åtgärder för den omgivande naturens och alla bybornas bästa. Naturens mångfald är nyckelordet: ett biodiversitetsområde mitt i byn är under förberedelse, och det största insekthotellet i byn har redan byggts!  Skräpinsamlingskampanjen rullar på, och i våras ordnades diskussionstillfällen, där man med hjälp av sakkunniga […]

Läs mera