Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplats www.sameboat.fi och har upprättats / uppdaterats 01.03.2022. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga. Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsen uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier som krävs.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

1. Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

  • webbinnehåll arkiverat före 23.9.2019
  • video- eller ljudinspelningar som offentliggjorts före 23.9.2020

Har du observerat några brister i tillgängligheten? Meddela oss så ska vi göra vårt bästa för att rätta till bristen

Via webbformulär

Ge respons om tillgängligheten och kontakta oss via ett webbformulär.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, påtala detta först hos den webbplatsansvariga. Det kan dröja 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats(öppnas i en ny flik) finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000