Bli medlem

Medlemmarna i föreningen I samma båt – samassa veneessä har en specifik betydelse, i.o.m. att föreningen fungerar enligt ”bottom-up”- principen. För att omådet ska kunna få Leader-stöd, förutsätts att vi kan påvisa ett brett medlemsskap, som representerar alla intressegrupperingarna på området. Dessa består av invånare och samfund som verkar på landsbygden och i skärgården (kommuner, föreningar, företag, m.fl.). Genom att vara medlem, visar man att Leader-finansiering uppfattas som ett viktigt verktyg i utvecklandet av det egna området.

Bli medlem hos I samma båt – samassa veneessä! Vi skickar våra medlemmar några gånger per år ett medlemsbrev, där man får information om föreningens händelser, finansiering, projektläger m.m.

Invånare och samfund kan bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är
10 €/år för alla.

Lättas blir man medlem genom att fylla i formuläret nedan.