Fiskeleader

Skärgårdshavets Fiskeleader

Verksamhetsområde

S:t Karins, Kimitoön, Gustavs,
Masku, Virmo, Nådendal,
Pemar, Pargas, Reso, Salo,
Sagu, Tövsala, Åbo

Information om oss

Skärgårdshavets Fiskeleader är en verksamhetsform för lokal utveckling som hör till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) operativa program för Finland. Gruppen förvaltas av Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry.

Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas.

Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.
Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.

Kommunerna som hör till Skärgårdshavets Fiskeleader finns längs Skärgårdshavets kust. En del är tätt bebodda städer och en del glest bebodda landsbygds- och skärgårdsområden. Det finns sammanlagt 13 kommuner, och de är från norr till söder Gustavs, Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo. Områdets totalareal är 13 854 km2, och över hälften är vattenområden, i huvudsak hav.

Av sammanlagt ungefär 380 000 invånare bor uppskattningsvis 30 000 stadigvarande i skärgårdsområdet. På kommunernas områden finns nästan 38 000 sommarbostäder, och området besöks av hundratusentals turister årligen. Corona-epidemin har ökat turismen och distansarbetet i skärgården. Till de större bebodda öarna finns färjförbindelse och till de mindre trafikerar förbindelsefartyg. I Pargas och Kimitoön är majoritetens språk svenska. Även Åbo är en tvåspråkig stad.

Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till gruppen riktade finansieringsansökningar. Fiskedivisionen består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar (organisationer, föreningar och stora företag) samt den privata sektorn (invånare samt små företag). En privat person kan t.ex. vara en företagare inom branschen. Verksamhetsområdet av de föreslagna personerna måste vara i Fiskeleaders verksamhetsområde.

Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höst- eller vårmöte godkänner fiskedivisionens medlemmar och deras suppleanter.

I valet strävar man till lika representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika fiskerisektorer.

Fiskedivisionen 2022 - 2023

Arbetsordningen för Skärgårdshavets Fiskeleader

Aktuellt

Sommarens Unga Företagare är valda!

21.6.2022

I samma båt rf lanserade ett nytt bidrag för ungdomar i Pargas, Kimitoön och Gustavs under våren: Ung Företagare. Bidragets mål är att uppmuntra unga till företagande och till att skapa ett eget sommarjobb. Unga företagare kunde ansöka om 1000€ för att starta sitt företag. Sommarens unga företagare har nu blivit valda! Ung Företagare-bidrag beviljades […]

Läs mera

Vägkarta för en framtida livskraftig åboländsk skärgård via hållbara infrastrukturlösningar

20.6.2022

PBI Stiftelsen har utarbetat en vägkarta för Åbolands skärgård, dvs. Pargas och Kimitoön, för perioden fram till 2030, där man definierar vilken typ av infrastruktur som behövs för att skärgården ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt för att bli miljösmart, välfungerande och livskraftig. Vägkartan skapades i ett projekt som stöddes av Leader-gruppen I samma […]

Läs mera

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Kasnäs den 26-27 oktober!

28.5.2022

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen välkomnar Dig till Kasnäs, Kimitoön den 26-27 oktober! Den sjuttonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen erbjuder insikter i aktuella teman, expertkunskap, presentationer av nya utvecklingsverktyg, unga aktiva röster – och möjligheter till interaktion, kontaktskapande och trevlig samvaro. Landsbygdsriksdagen presenterar nya verktyg som svarar på olika utvecklingsbehov, och inspirerar till debatt genom konkreta exempel från skärgården […]

Läs mera