Strategia

Uudella ohjelmakaudella 2023-2027 rahoitetaan strategian MYÖTÄTUULESSA-Elinvoimaa ja elämänlaatua saaristossa mukaisia hankkeita. Strategian painopisteet ovat:

  1. Elinvoimaiset ja älykkäät kyläyhteisöt
  2. Matkailun monipuoliset ja kestävät ratkaisut
  3. Arvostettu ja kestävästi tuotettu lähiruoka
  4. Kestävä ja ilmastoviisas saaristo

 

 

 

 

hyrra_logo

Yhdistyksen hallitus arvioi hankkeiden valintakriteerien toteutumista. Arviointi tapahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja hankkeen muiden dokumenttien pohjalta.

Pakolliset valittavuuskriteerit täyttävät hankkeet pisteytetään arviointikriteeristön perusteella. Mikäli strategian kokonaiskehys tai vuotuinen myöntövaltuus ei mahdollista kaikkien rahoituskelpoisiksi arvioitujen hankkeiden rahoittamista, hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteiden perusteella. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla.

VALINTAKRITEERIT KEHITTÄMISHANKKEET 2024-2027

VALINTAKRITEERIT YRITYSTUET 2024-2027

Rahoitusperiaatteet täydentävät strategian valintakriteerejä. Valintakriteereissä käsitellään hankkeiden ominaisuuksia ja rahoitusperiaatteissa niitä summia ja tukiprosentteja, joita sovelletaan hankkeita puollettaessa. Rahoitusperiaatteiden tarkoituksena on yhteensovittaa rahoitustarpeet, strategian rahoitussuunnitelma, sopimus yhteensovituksesta Leader-ryhmien ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen välillä sekä maksimitukimäärät lainsäädännössä.

Hallituksen rahoitusperiaatteet 25.4.2023