Strategia

Yhdistys toteuttaa toistaiseksi siirtymäajalla vuoden 2022 loppuun saakka strategiaansa Saaristo - Aktiivista hyvinvointia. Strategian painopisteet ovat:

  1. Asuminen ja ympäristö
  2. Työ
  3. Palvelut
  4. Yhteisöllisyys

Hankehakemuksia voi jättää vuoden 2022 loppuun saakka, ja hankkeita voi toteuttaa vuoden 2024 loppuun saakka.

Uuden ohjelmakauden valmistelu on parhaillaan käynnissä.

hyrra_logo

Yhdistyksen hallitus arvioi hankkeiden valintakriteerien toteutumista. Hallitus voi halutessaan käyttää apuna omia työryhmiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Arviointi tapahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja hankkeen muiden dokumenttien pohjalta.

Rahoitettavan hankkeen on täytettävä molemmat pakolliset hyväksyttävyyskriteerit.

A) Hanke vastaa strategiassa esitettyihin tavoitteisiin

B) Hanke on kokonaisuutena toteutettavissa

Hyväksyttävyyskriteerit täyttävät hankkeet pisteytetään valintakriteeristön perusteella. Mikäli strategian kokonaiskehys tai vuotuinen myöntövaltuus ei mahdollista kaikkien rahoituskelpoisiksi arvioitujen hankkeiden rahoittamista, hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteiden perusteella. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla.

Valintakriteeristö 2014-2022, I samma båt - samassa veneessä maaseutuleader

Rahoitusperiaatteet täydentävät strategian valintakriteerejä. Valintakriteereissä käsitellään hankkeiden ominaisuuksia ja rahoitusperiaatteissa niitä summia ja tukiprosentteja, joita sovelletaan hankkeita puollettaessa. Rahoitusperiaatteiden tarkoituksena on yhteensovittaa rahoitustarpeet, strategian rahoitussuunnitelma, sopimus yhteensovituksesta Leader-ryhmien ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen välillä sekä maksimitukimäärät lainsäädännössä.

Rahoitusperiaatteet 2014-2022, I samma båt - samassa veneessä maaseutuleader