Hankerekisteri 2014-2020

Ohjelmakausi "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020" lähti käyntiin 2015 ja ensimmäiset hankkeet saivat päätöksen vuonna 2016. Tähän rekisteriin olemme keränneet ne puoltamamme Leader-hankkeet, joihin Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt myöntävän tukipäätöksen.

Taulukkoa päivitetään kuukausittain uusilla tukipäätöksillä. Hankkeet ja yritystuet ovat esitetty aikajärjestyksessä hankkeen aloittamisajankohdan mukaan.

Sarake "Hankkeen kuvaus" on räätälöity muutaman lauseen kuvaus tukipäätöstekstistä ja hankkeen julkisesta kuvauksesta, jonka hakija on esittänyt. Maaseutuvirasto on julkaissut myös sivuillaan valtakunnallisen hankerekisterin, jossa pääsee etsimään maaseuturahaston hankkeita eri suodattimilla. Maaseutuviraston rekisteri. Oma rekisterimme perustuu samoihin julkisiin tietoihin, eli hakijatahon nimi, hankkeen nimi, julkinen rahoitus, kokonaiskustannukset ja julkinen kuvaus. Täten I samma båt - samassa veneessä ei hanki erillistä hyväksyntää hankerekisteritietojen julkaisuun.

maaseutu_fi_oranssi_nk
HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %VUOSIHANKKEEN KUVAUS
Metod &Verktyg för lättare administration - för åboländska föreningarFinlands
svenska ungdoms-förbund
Parainen,
Kemiönsaari
27003,20 €70 %2015Hankekuvaus - Metod och verktyg
Yhdistykset Turunmaalla tarvitsevat apua, ja FSU haluaa nyt auttaa heitä. Sellaisen työkalun kehittäminen, joka auttaa yhdistyksiä toiminnan kestävän kehityksen kanssa, on yhdistyksille jatkuvuuden edellytys. Hyvä hallinto on sujuvan toiminnan edellytys, ja työkalu helpottaa yhdistyksiä tämän saavuttamisessa. Työkalua voi soveltaa riippumatta siitä, käyttääkö yhdistys pilvipalveluita, ulkoista kovalevyä, yksityistä tietokonetta tai muuta välinettä. Hankkeen tuloksena valmistuu "ladattava onlineversio" ja fyysinen ohjekirja yhdistyksille.
Koko Kustavin kirjallisuusyhdistys
-hanke
Kustavin kirjallisuusyhdistys ryKustavi61406,52 €70 %2015Hankekuvaus - Koko Kustavin
KKK-hanke on syntynyt tarpeesta kehittää Kustavin kesäkauteen voimakkaasti painottuvaa kulttuuri-tarjontaa ympärivuotiseksi. Yhdistys aloittaa kirjallisen leiritoiminnan lapsille, nuorille ja aikuisille. Uutena tapahtuma-kokonaisuutena on talven pimeimpään ajankohtaan ajoittuvat Mörk ö - viikot, jotka toteutetaan verkostoyhteistyönä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotetaan Kustavin teema-kuntakokonaisuus Turun Kirjamessuille 2015.
Levande historia i skärgårdsmuseerSydkustens LandskapsförbundParainen,
Kemiönsaari
70954,60 €50 %2015Hankekuvaus - Levande historia
Hankkeessa dokumentoidaan ja herätetään historiaa uudelleen eloon tuottamalla kymmenen lyhyttä pedagogista elokuvaa aktiviteeteistä tai esineistä, jotka ovat olleet saaristolle tärkeitä. Elokuvat esitetään museokävijöille kaikissa hankkeessa mukana olevissa museossa. Elokuvat sekä muu materiaali ovat myös kotiseutuyhdistysten, koulujen, organisaatioiden ja esim. vanhustenhoidon käytettävissä.
Turunmaa - Yhteinen kulttuuri-ympäristömmeTurun kaupunkiParainen,
Kemiönsaari
123845,74 €70 %2015Hankekuvaus - Kulttuuriympäristö Turunmaalla
Hankkeessa tuotetaan Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelma perustuu V-S maakuntamuseon tekemiin rakennusinventointeihin, joista Paraisten kaupunginalue osittain puuttuu. Alueen jokaisella paikkakunnalla järjestetään työpajoja yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n kanssa. Tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristö-ohjelma, jossa on kulttuuriympäristökuvaukset analysoituna sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäyttösuunittelussa.
SkärgårdshjälpenSuomen Punainen Risti Turunmaan piiriParainen Kemiönsaari69223,50 €75 %2015Hankekuvaus - Skärgårdshjälpen
Tämä koulutushanke on suunnattu Turunmaan asukkaille. Koulutuksen aihepiirit ovat pelastus, meripelastus ja ensiapu, ja koulutus tapahtuu Vapaaehtoisen palokunnan, Vapaaehtoisen meripelastusseuran sekä Punaisen ristin yhteistyönä. Tavoitteena on kouluttaa valmiusjoukkoja ensihoidon toimintaan viranomaisen avuksi onnettomuuden sattuessa ja näin lisätä saariston turvallisuutta sen asukkaille sekä kävijöille.
Houtskär i utvecklingHoutskärs kulturgille rf.Parainen59413,2 €70 %2015Hankekuvaus - Houtskär i utveckling
Päätavoite on saada Houtskarin asukasmäärän kasvuun luomalla uusia työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia. Toinen tavoite on laatia rekisteri saatavilla olevista asunnoista, tyhjistä taloista sekä tonteista, joita mahdollisesti voi vuokrata tai myydä kiinnostuneille. Lisäksi tavoitteena on työstää Houtskarin viihtyisyystekijöitä, esimerkiksi miten uusia asukkaita sekä yrityksiä otetaan vastaan? Edellisten lisäksi luodaan konkreettinen toimintasuunnitelma Houtskarille.
Pro gräsroten - föreningsakuten på KimitoönKemiönsaaren kuntaKemiönsaari69860,00 €70 %2015Hankekuvaus - Pro Gräsroten
Hankkeen tavoitteena on Kemiönsaaren yhdistysten toiminnan laadun ja yhteistyön edistäminen. Hankkeen kautta yhdistykset saavat tukea ja apua sisäisen ja ulkoisen toimintansa kehittämiseen. Erityisesti painotetaan yhdistysten välisen yhteistyön kehittämistä, mutta myös paikallisten yritysten ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, liittyen varsinkin palvelutuotantoon. Yhdistyksiä kannustetaan yhdessä työstämään kehittämis-suunnitelmaa yhteisillä tai samankaltaisilla tavoitteilla ja sisällöllä.
Turunmaa - Yhteinen kulttuuri-ympäristömmeTurun kaupunkiParainen,
Kemiönsaari
123845,74 €70 %2015Hankekuvaus - Kulttuuriympäristö Turunmaalla
Hankkeessa tuotetaan Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelma perustuu V-S maakuntamuseon tekemiin rakennusinventointeihin, joista Paraisten kaupunginalue osittain puuttuu. Alueen jokaisella paikkakunnalla järjestetään työpajoja yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n kanssa. Tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristö-ohjelma, jossa on kulttuuriympäristökuvaukset analysoituna sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäyttösuunittelussa.
SkärgårdshjälpenSuomen Punainen Risti Turunmaan piiriParainen Kemiönsaari69223,50 €75 %2015Hankekuvaus - Skärgårdshjälpen
Tämä koulutushanke on suunnattu Turunmaan asukkaille. Koulutuksen aihepiirit ovat pelastus, meripelastus ja ensiapu, ja koulutus tapahtuu Vapaaehtoisen palokunnan, Vapaaehtoisen meripelastusseuran sekä Punaisen ristin yhteistyönä. Tavoitteena on kouluttaa valmiusjoukkoja ensihoidon toimintaan viranomaisen avuksi onnettomuuden sattuessa ja näin lisätä saariston turvallisuutta sen asukkaille sekä kävijöille.
Houtskär i utvecklingHoutskärs kulturgille rf.Parainen59413,2 €70 % 2015Hankekuvaus - Houtskär i utveckling
Päätavoite on saada Houtskarin asukasmäärän kasvuun luomalla uusia työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia. Toinen tavoite on laatia rekisteri saatavilla olevista asunnoista, tyhjistä taloista sekä tonteista, joita mahdollisesti voi vuokrata tai myydä kiinnostuneille. Lisäksi tavoitteena on työstää Houtskarin viihtyisyystekijöitä, esimerkiksi miten uusia asukkaita sekä yrityksiä otetaan vastaan? Edellisten lisäksi luodaan konkreettinen toimintasuunnitelma Houtskarille.
Pro gräsroten - föreningsakuten på KimitoönKemiönsaaren kuntaKemiönsaari69860,00 €70 %2015Hankekuvaus - Pro Gräsroten
Hankkeen tavoitteena on Kemiönsaaren yhdistysten toiminnan laadun ja yhteistyön edistäminen. Hankkeen kautta yhdistykset saavat tukea ja apua sisäisen ja ulkoisen toimintansa kehittämiseen. Erityisesti painotetaan yhdistysten välisen yhteistyön kehittämistä, mutta myös paikallisten yritysten ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, liittyen varsinkin palvelutuotantoon. Yhdistyksiä kannustetaan yhdessä työstämään kehittämis-suunnitelmaa yhteisillä tai samankaltaisilla tavoitteilla ja sisällöllä.
Stall WestankärrWestankärr gårdKemiönsaari136624,00 €20 %2015Hankekuvaus - Stall Westankärr
Hevostallin ja maneesin rakentaminen sisältäen toimintaan liittyvän varaston ja henkilöstötilat sekä erillinen ratsastuskenttä.
Projektplan för en ny produktionshall och utveckling av Bornemanns musteris verksamhetBornemanns musteriParainen68640,05 €35 %2015Hankekuvaus - Bornemanns
Mehustamo investoi uuteen tuotantohalliin sekä koneisiin ja tuotekehitykseen. Omena- ja marjamehujen tuotanto sekä mehustamon toiminnan kehittäminen alueellisten toimijoiden vetovoimatekijänä, fokuksena kestävyys ja slow-food konsepti paikallisten toimijoiden yhteistyönä.
Anskaffning av täckdikesspolareFma Kristoffer AnderssonKemiönsaari3480 €20 %2015Hankekuvaus - Täckdikesspolare
Yritys tekee salaojien huuhtelua. Palvelu on tarjolla Kemiönsaaren maanviljelijöille, Palvelua ei ole ollut aiemmin saatavilla Kemiönsaarella.
Vartsalan Vanhan Koulun rannan rakentaminenVartsalan vanha kouluKustavi15809,15 €35 %2015Hankekuvaus - Vartsalan koulun ranta
Vartsalan Vanhan Koulun rantaan ei ole mahdollista tulla veneellä sen mataluuden vuoksi. Rannan ruoppaus ja asiakaslaiturin rakentaminen mahdollistavat asiakasvirran kasvattamiseen veneilevistä asiakkaista ja matkailijoista
Port KirjaisKirjais- och Sommaröbygdens utveckling rfParainen34995,70 €65 %2016Hankekuvaus - Port Kirjais
Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. haluaa yhteistyössä paikallisten saaristolaisten kanssa korjata laiturin yleiseen käyttöön.
Kejsarhamnens bastu i HögsåraHögsåra Byalag rfKemiönsaari38382,50 €65 %2016Hankekuvaus - Kejsarhamnens bastu
Sataman laadun arantamiseksi sekä kapasiteetin lisäämiseksi Byalaget aikoo rakentaa uuden saunan, kohentaa vanhaa saunaa sekä varustaa tämän polettisuihkuilla. Näin saunakapasiteetti kaksinkertaistuu, ja vieraat saavat myös mahdollisuuden käyttää vain suihkua.
Kustens mat i ÅbolandKemiönsaaren kuntaKemiönsaari72389,80 €70 %2016Hankekuvaus - Kustens mat
Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää alueen elintarvikejalostusta ja "artesaaniruokayritysten" toimintaa sekä luoda näille yrityksille paremmat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa ja tuotteitaan. "Artesaaniruokayritykset" tuovat toiminnallaan lisää monipuolisuutta maaseudun yritysrakenteen ja soveltuvat hyvin saaristoon, jossa työpaikat on monesti löydettävä yrittäjyyden kautta.
Vårt skärgårdshavSuomen saaret ryKemiönsaari
Kustavi
Parainen
23838,04 €70 %2016Hankekuvaus - Vårt skärgårdshav
Hankkeen tavoitteena on kehittää räätälöity konsepti vierasvene- ja käyntisatamille, jossa kohderyhmä lapset ja nuoret saavat oppia meriympäristöstä, Itämerestä sekä saaristosta. Hankkeen tavoitteena on mm. laatia tietoiskuja Itämeren tilasta, joita myöhemmin voi tulostaa kyltteinä satamiin. Sen lisäksi vierasvenesatamille luodaan lapsille suunnattuja valmiita leikki-, peli-, kokemus- ja tehtäväpaketteja, joita satamien kesätyöntekijät voivat vetää. Tärkeä tavoite on myös tehdä yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka kukin tahoillaan ovat tehneet ympäristökasvatusta Itämeriteemalla lasten kanssa.
Resurseffektivitet och Kimitoöns företagKemiönsaaren kuntaKemiönsaari12000,80 €70 %2016Hankekuvaus - Resurseffektivitet
Hanke koostuu selvitystyöstä joka tuottaa raportin siitä, mitä edellytyksiä on olemassa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä Kemiönsaaren yritykset voivat tehdä saavuttaakseen toiminnalleen paremman tehokkuuden. Ideat liittyvät kiertotalouteen, mutta niitä on sovellettu meidän paikallisiin olosuhteisiimme, ja ne koskevat myös aineettomia resursseja. Raportin oletetaan johtavan uuteen, isompaan yhteistyöprojektiin, jossa tähän selvitykseen osallistuneet voivat tehdä vielä syvällisempää yhteistyötä useamman paikallisen yrityksen kanssa.
Kalkholmens ruinerVästanfjärds Byaråd rfKemiönsaari30787,58 €65 %2016Hankekuvaus - Kalkholmens ruiner
Hankkeen tavoitteena on saada ulkoilmanäyttämö Västanfjärdin Kalkholmenille missä paikalliset, kesäasukkaat sekä yhdistykset yhdessä voivat järjestää eri kulttuuritapahtumia. Rakentamalla ulkoilmanäyttämö vanhan kalkkiraunion yhteyteen voimme tuoda esille sen, mikä on Kalkholmenille luonteenomaista; kulttuuriperinnön, joka edelleen elävöittää Kalkholmenia kulttuurihistoriallisena paikkana. Raunio on ainut jäljellä oleva konkreettinen osa Västanfjärdin kalkinlouhinnan ja – tuotannon perinnettä, ja pitää tulevaisuutta ajatellen restauroida ja säilyttää.
Tusen år sjöfart vid KimitoönPro Kimitoö-skutan rfKemiönsaari51164,40 €70 %2016Hankekuvaus - Tusen år sjöfart
Tusen år av sjöfart vid Kimitoön on kulttuurihistoriallinen projekti paikallisesta merenkulusta keskiajalta tähän päivään. Merenkulku ja ihmiskohtalot esitellään haastattelujen, näyttelyiden, luennoiden sekä teemapurjehdusten kautta. Hankkeen päämääränä on kartuttaa tietoisuutta paikallishistoriasta paikallisille sekä matkailijoille sekä antaa uusia ideoita matkailuelinkeinolle.
KSB renoveringKårlax samfällda byaförening rfParainen14111,50 €65 %2016Hankekuvaus - KSB
Yhdistyksen paviljonki Sandbacka, missä yhdistyksen tilaisuudet suurimmilta osilta pidetään, on kunnostuksen tarpeessa. Kunnostamisen yhteydessä on tarkoitus porata kaivo sekä tehdä imeytyskenttä. Hankkeessa laajennetaan samalla parkkipaikkaa ja vahvistetaan varastorakennuksen lattiaa. Tavoitteena on lisätä mukavuutta sekä yhdistyksen järjestämissä että Sandbackaa yksityistilaisuuksiin vuokraavien tilaisuuksissa.
Lux ArchipelagoÅbolands hantverk rfParainen43995 €70 %2016Hankekuvaus - Lux
Åbolands hantverk kutsuu yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä osallistumaan valofestivaaleihin, Lux Archipelago. Yhdistys tilaa taideteoksen joka pannaan esille Paraisten keskustan kävelykadulle, ja samalla muut toimijat osallistuvat omilla valoteoksillaan ympäri kaupunkia. Muut osallistujat voivat laittaa teoksensa karttapalveluun maplantis.com, näin ollen kaikilla on helppo löytää valoinstallaatiot. Valofestivaali vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta seudulla ja tukee yhteistyötä kielirajan ja muiden toimialojen välillä. Festivaali houkuttelee sekä paikallisia että matkailijoita kaupunkiin sesongin ulkopuolella.
KlubbrummetPensionärsbostads-föreningen i Houtskär r.f.Parainen64402,92 €45 %2016Klubbrummet
Monitoimitila ”Klubbrummet” on vuodesta 1990 ollut aktiivisessa käytössä Fridhemin alueella Näsbyssä. Paraisten kaupunki rakentaa alueelle uuden terveysaseman jolloin monitoimitila pitää purkaa. Kaupungilla ei ole aikomusta rakentaa uutta tilalle. Näin ollen Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf rakentaa toimitilan itse.
Besöksbrygga i Nötö byhamnNötö Hembygdsförening rfParainen40300,00 €65 %2016Besöksbrygga
Yleisen laiturin rakentaminen Nötön kylärantaan, jota voivat käyttää veneilijät, matkailijat sekä nötöläiset. Laituri antaa veneellä kulkeville uuden mahdollisuuden käydä kyläkaupalla ja kahvilassa, tapahtumissa sekä katsella nähtävyyksiä. Tämä parantaa Nötön palveluja.
Åppohoppa - förbättring av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i DalsbrukKemiönsaaren kuntaKemiönsaari93337,50 €75 %2016Åppohoppa
Investointihanke ulkoilu- sekä virkistysmahdollisuuksia parantamiseksi Taalintehtaalla.
Uuden tekniikan hankinta sirkustaiteellisiin esityskonsepteihinArtTeatro avoin yhtiöKustavi3304,87 €20 %2016Hankekuvaus - Uuden tekniikan hankinta
Sirkustaiteellisten konseptien sekä esitysten laajeneminen, laadullinen parantaminen sekä toiminnan kehittäminen uusien laitteiden ja teknisten hankintojen avulla.
Venesäilytyskatosten rakentaminenOy Korpo Marin Service AbParainen40019,70 €35 %2016Hankekuvaus - Venesäilytyskatokset
Korpo Marin Service Oy rakentaa pienvenetelakointia varten kaksi 350m2 kokoista venesäilytyskatosta toiminnan laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Jatkossa veneet voidaan säilyttää katoksissa ja yksittäisten veneiden peittelyltä vältytään. Toimenpide kasvattaa myös kokonaissäilytyskapasiteettia.
Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkapalveluiden tuottamiseenSiistikoti OyParainen15738,54 €35 %2016Hankekuvaus - Bodön merivartioasema
Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkailupalveluiden tuottamiseen: vierasvenesatama, kahvila/ravintola- ja tulevaisuudessa majoituspalvelut.
Kiven sisässä 50 vuotta - Gyltön linnakeTurun Rannikkotykistö-rykmentin Perinneyhdistys ryParainen18684,70 €90 %2017Gyltö
Korppoon pääsaaren eteläosaan Gyltön saarelle perustettiin rannikkotykistön linnake 1960-luvun lopulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana linnaketta on ajettu alas. Näyttelyssä esitellään Gyltön linnakkeen 50 vuotista historiaa tekstein, kuvin ja esineistön kautta. Tavoitteena on avata linnakkeen eri rooleja saaristossa niin maanpuolustuksellisena komponenttina, osana yhteiskuntaa ja kasvuympäristöä, kuin myös saaristokulttuuria. Näyttely kuvaa vuorovaikutusta kunnan ja valtiollisen elimen välillä, rakennusprosessia ja siihen johtaneita tekijöitä, sekä kertoo linnakkeen elämästä ja työnteosta suljetulla sotilasalueella niin sotilaiden kuin siviilien kannalta katsottuna.
Paraisten polutParaisten kaupunkiParainen13161,96 €0.9 %2017Polut
Paraisten polut - Pargas stigar on selvitysluonteinen hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevat Kanta-Paraisten alueen luontopolut ja virkistysreitit, sekä selvittää uusien mahdollisten reittien perustamisedellytyksiä. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, viranomaisten, maanomistajien, alan järjestöjen, paikallisten yhdistysten, organisaatioiden sekä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena tuotetaan kaksikielinen raportti, jota on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa alueen retkeilyreittien kehittämistyössä.
SkyttesimulatorHoutskärs jaktföreningParainen8840 €65 %2017Skyttesimulator
Yhdistys suunnittelee hankkivansa ampumasimulaattorin antaakseen yhdistyksen jäsenille ja paikallisille nuorille mahdollisuuden turvallisesti ja varmasti harjoitella aseenkäyttöä sekä metsästysammuntaa.
Rantamakasiinin alueen kehittäminen 2017 - 2018Strömma-Dahlby Kyläyhdistys ryKemiönsaari24410 €65 %2017Rantamakasiinin alue
1. Makasiinin katon korjaus ja rakennuksen ulkomaalaus: peltikatto, jonka ei katsottu tarvitsevan kunnostusta v.2007 projektin yhteydessä, vuotaa paikoin saumoista ja alla olevasta vanhasta pärekatosta putoaa roskaa lattialle. 2. Lasten leikkipaikan rakentaminen makasiinin läheisyyteen: Yhä enemmän pieniä lapsia on vanhempiensa mukana tapahtumissamme. 3. Kyläyhdistys haluaa panostaa sahan ja vanhan kanavan historiaan omalla infotaululla sekä sahalta siirrettävällä laitteistolla (höyrypannu tms.) teolliseksi muistomerkiksi ja katseenvangitsijaksi.
NatuRenPargas 4H-klubb rfParainen, Kemiönsaari12033,04 €70 %2017NatuRen
Hankkeen kursseilla oppii kestävää kehitystä, luonnollista myrkytöntä arkipäivää ja luonnon merkitystä "ruoka-aittana". Projekti on suunnattu yhteiskunnan kaikille ikäluokille, mutta pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Meidän tavoitteemme on, että lapset ja nuoret yhdessä vanhempiensa ja vanhemman sukupolven kanssa innostuvat elämään tavalla, joka on myrkytön ja yhteiskunnalle kestävä.
Expedition Skärgårdshavet - investeringFinlands Öar rf, Suomen Saaret ryParainen, Kemiönsaari7800 €65 %2017Expedition - investering
”Expedition Skärgårdshavet” on aktivoiva seikkailuohjelma koskien ympäristöä sekä Saaristomerta ja on suunnattu Turunmaan eri vierasvenesatamissa vieraileville lapsiperheille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävijöiden sekä lapsiperheiden tuntemusta Itämeren tilasta, kannustaa positiivisiin ympäristötekoihin ja luoda edellytyksiä ympäristökasvattavaan toimintaan puhtaamman meren puolesta. Tulos on pysyvä ja itsenäisesti toimiva ohjelma jossa on aktiviteettejä niin lapsille kun uteliaille aikuisillekin.
Expedition Skärgårdshavet - utvecklingFinlands Öar rf - Suomen Saaret ryParainen, Kemiönsaari41280,4 €70 %2017Expedition - utveckling
”Expedition Skärgårdshavet” on aktivoiva seikkailuohjelma koskien ympäristöä sekä Saaristomerta ja on suunnattu Turunmaan eri vierasvenesatamissa vieraileville lapsiperheille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävijöiden sekä lapsiperheiden tuntemusta Itämeren tilasta, kannustaa positiivisiin ympäristötekoihin ja luoda edellytyksiä ympäristökasvattavaan toimintaan puhtaamman meren puolesta. Tulos on pysyvä ja itsenäisesti toimiva ohjelma jossa on aktiviteettejä niin lapsille kun uteliaille aikuisillekin.
MonitoimirakennusKirjala jaktförening rfParainen89223,55 €65 %2017Monitoimirakennus
Hankkeen tavoitteena on saada alueellemme toimiva, nykyaikaiset vaatimukset täyttävä ja riittävän kokoinen kokoontumispaikka Kirjalan saaren ihmisille.
Imupainevaunu koukkulavallaKaivonporaus Stenman KyKustavi7525 €35 %2017Imupainevaunu
Lietekaivojen tyhjennyspalvelu saaristossa.
Panimo laajennusKimito Brewing ABKemiönsaari15003 €20 %2017Panimo
Panimon laajennukseen liittyen oluen valmistukseen tarkoitettu pullotuslinjan hankinta sekä käymis- ja jäähdytyskapasiteetin lisäys.
Ruoppaus1Peterzéns OyKustavi16654 €20 %2017Ruoppaus
Hankkeella on suuri merkitys Peterzéns oy:n satamatoiminnalle, joka mahdollistaa isompien veneiden helpon ja turvallisen liikennöinnin satama-alueella, helpottaen samalla kaikkien alueella liikkuvien veneiden kulkua. Ruoppauksella on positiivinen vaikutus vedenvaihtuvuuteen satama-altaassa, se lisää vesiliikenneturvallisuutta, vanha merenlahti vapautuu kaisloista muuttaen maisemaa merellisemmäksi antaen koko satamalle uuden ilmeen. Hanke tukee matkailua monin tavoin, luo lisää toimeliaisuutta koko alueelle ja tukee Kustavin vahvaa veneiden talvisäilytys- ja huoltotoimintaa.
Porten 2018Pargas Port AbParainen130341,40 €35 %2017Porten
Pargas Port-toiminnan laajentaminen. Uusi saunaosasto varastoineen sekä venepaikkojen laajentaminen. Tavoitteena on lisätä asiakasvirtausta koko Paraisten Portin toimialueelle parantamalla palveluksia venesataman asiakkaille. Tällä hetkellä vierasvenesatamamme ei voi tarjota tarpeeksi monipuolista palvelua jota tänä päivän venevieraat haluavat. Toiveemme on tarjota korkeatasoisia sauna- sekä saniteettitiloja tämän päivän standardin mukaisesti. Samalla haluamme laajentaa vierasvenesatamaa niin, että voimme ottaa vastaan enemmän veneitä, ennen kaikkea isoja veneitä jotka vaativat enemmän tilaa.
Nagu DistilleryOy Nagu Distillery AbParainen109959,58 €35 %2017Nagu Distillery
Teollisuustilan uudelleenrakentaminen sekä kalusto alkoholijuomien valmistamiseen sekä varastoimiseen.
Socioekonomisk utredning för
fast vägförbindelse
mellan Pargas och Nagu
Stiftelsen för projektforskning srParainen52003 €70 %2018Socioekonomisk utredning
Hankkeen tavoitteena on tehdä sosioekonominen selvitys siitä, millaiset taloudelliset vaikutukset kiinteällä tieyhteydellä olisi seudulle/alueelle. Selvityksessä selostetaan nykytila ja se toimii myös ratkaisevana alustana tulevalle suunnittelulle. Kartoituksessa selvitetään mitä kiinteä tieyhteys merkitsee saaristolle, alueen väestölle sekä elinkeinoelämälle, sekä miten kiinteä tieyhteys mahdollisesti rahoitetaan käyttäen muutamaa mahdollista skenaariota. Hankkeen tavoitteena on myös saada hankkeen tuloksille niin laajaa levikkiä kun mahdollista. Tulokset jaetaan eri päätöksentekijöille sekä muille poliittisille avainhenkilöille, sekä mahdollisille investoijille.
Skärgårdshistoria med många sinnenSydkustens Landskapsförbund rfParainen, Kemiönsaari83999 €0.7 %2018Skärgårdshistoria med många sinnen
Turunmaan saaristolla on rikas kulttuuriperintö ja kiinnostava historia. On olemassa jatkuva tarve dokumentoida entisaikojen elinehtoja ja saaristolaista elintapaa, ylläpitää kulttuuriperintöä ja jakaa historiatietoa paikallisille asukkaille, sekä matkailijoille. Hankkeen Skärgårdshistoria med många sinnen päämääränä on tehdä syväluotaus alueen historiaan ja ottaa esille työmenetelmiä, käsityötä ja esineiden käyttöä. Modernit esitysvälineet, kuten ääniesimerkit ja -miljööt, videoleikkeet dramatisonnilla ja hajuilla, aktivoivat museovierailijassa useita aisteja. Sovellusten avulla, esim AR (Augmented reality/lisätty todellisuus) tai QR-koodella voi saada esineisiin elämää kännykän tai tabletin avulla, ja täten museoiden sisustukseen ei puututa ja tekniikan vanhentumisen riski poistuu, tai ainakin vähenee. Tämä mahdollistaa lisäksi, että museot voivat, nykytilaan verrattuna, olla myös saavutettavissa aukioloaikojen ulkopuolella. Tällä tavalla museoiden houkuttelevuus paranee ja kulttuuriperinnon ja kotiseututiedon välittyminen paranee ja syvenee. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä Turunmaan kotiseutuyhditysten ja museoiden kanssa. Yksityiskohtainen suunnittelu tiettyä museota varten tehdään museon/yhdistyksen tarpeisiin perustuen ja ehdotusten mukaan. Ilmiöiden ja esineiden valinnassa huomioidaan aikaisempien vierailijoiden kiiinnostuksen kohteet. Hankkeessa järjestetään yhteisiä tapaamisia liittyen ideoimiseen ja yhteistyöhön, näkyvyyteen, tapahtumatuotantoon, ja yhteistyöhön muiden sektoreiden kanssa. Opintomatkojen tarkoituksena on inspiroida ja esittää uusia tapoja oman seudun historian näkyvyyden edistämistä. Tavoitteena on historian elävöittäminen ja saavuttavuuden parantaminen, museoiden vetovoiman vahvistaminen ja, sekä yleisön, että museovierailijoiden tiedon lisääminen historiasta ja kulttuuriperinteestä, käyttämällä monipuolisia ja moderneja esittämistapoja Turunmaan museoissa. Kesällä 2017 Turumaan museoilla oli noin 15 000 vierailijaa.
Biodling i skärgården
- ett kartläggningsprojekt
Finska Hushållningssällskapet r.f.Parainen, Kemiönsaari13491,83 €0.9 %2018Biodling i skärgården
Kartoituksessa selvitetään m.m. mehiläishoitajien lukumäärä, koulutuksen tarve, kiinnostus laajentumiseen, hunajan jatkojalostamiseen, muu tulo mehiläiselinkeinoista, viljelijöiden välinen yhteistyö, yhteishankinnat ja kalustoyhteistyö, sekä kiinnostus- ja tarve yhteisille myynti- ja markkinointipanostuksille, yhteisen tuotemerkin tarve saaristohunajalle ja jos on tarvetta yhteiseen tukkumyyntiin jälleenmyyjille, tai jos joku on kiinnostunut toimimaan jälleenmyyjänä yksittäisille hunajayhdyskunnille ja/tai harrastusviljelijoille. Kartoitus toteutetaan osin kyselynä ja osin haastatteluina, mahdollisuuksien mukaan, kaikille Turunmaan mehiläishoitajille. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ja hyödynsaada ovat mehiläishoitajat. Hankkeessa keskitytään myös mahdollisiin mehiläishoitajien yhteistyökumppaneihin. Toisella tasolla hanke kohdentuu myös kuluttajiin, sekä hedelmien, marjojen ja vihannesten ammatti-, että harrastajaviljelijöille, sekä myös meille kaikille, jotka hyötynä saa monipuolisemman luonnon. Selvityshankkeen suunnittelun takana on työryhmä johon on kuulunut mehiläishoitajia Kemiönsaarelta sekä Saaristomeren biosfäärialue. Yhteistyössä näiden kumppaneiden kanssa järjestetään m.m. loppuseminaari, jossa kartoituksen tulokset julkistetaan. Hankkeet muut yhteistyökumppanit ovat Brahea-keskus, Lisää lähiruokaa -hanke, Axxell Brusaby, Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ry ja -Maatiloille mehiläisiä- hanke. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa tarkoittaa mm. heidän asiantuntijuuden käyttöä kartoitukseen, loppuseminaariin ja jatkotoimenpiteisiin. Kartoituksen tulokset, raportti, julkaistaan pdf-muodossa, jotta hankkeen tulokset voisivat saada jatkoa, esim. mahdollisen kehittämishankkeen ja/tai yhteistyönä kiinnostuneiden mehiläisyhdistysten välillä. Hankeaika on 1.2 – 30.9.2018. Laskennallinen työaika on noin kolme kuukautta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja siihen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
SaaristoSeptiPidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry rfParainen26000 €65 %2018SaaristoSepti
Jurmo on yksi Saaristomeren kansallispuiston helmistä. Jurmon saari on koko Suomen halki kulkevan Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke, lähes puuton moreeninummi, satujen ja merirosvotarinoiden saari. Laajat kanervanummet kivikkorantoineen ovat otollinen elinympäristö monille harvinaisillekin merilinnuille. Saarella toimii vierassatama jossa käy veneilykauden aikana noin 2000 venettä. Vierasveneille osoitettuja venepaikkoja satamassa on noin 80. Satamassa ei tällä hetkellä ole veneistä tulevan käymäläjätteen vastaanottolaitteistoa. Uutuutena kaudeksi 2017 tuli makean veden saantimahdollisuus. Tähän asti ainoa saatava makea vesi on saatu porakaivosta käsipumpulla. Satama on ajan myötä rakentunut sellaiseksi kuin on ja mahdollisimman hyvin veneilijöiden tarpeita palvelevaksi. Satamaan halutaan rakentaa veneistä tulevalla käymäläjätteelle (septitankkien sisältö) imutyhjennyslaitteisto.
Dalsbruks stigarKemiönsaaren kuntaKemiönsaari43514 €0.7 %2018Dalsbruks stigar
Kehittämishanke kiinnostavien teemapolkujen luomiseksi Taalintehtaalle. Poluista on tarkoitus hyötyä, niin asukkaat kuin vierailijat, kuin myös paikallinen elinkeinoelämä.
Kustavin luonto- ja kulttuuripolkuSelkämeren kansallispuiston ystävät ryKustavi10374 €0.9 %2018Kustavin luonto- ja kulttuuripolku
Kustavin kuntakeskuksen läheisyyteen suunnitellaan luonto- ja kulttuuripolku. Hankkeessa valmistetaan polun reittisuunnitelma ja polun varrella esitettävien kohteiden sisältö kuvineen. Polku julkaistaan virtuaalisena eli sähköisellä tietokonepäätteellä tai mobiilisti käytettävällä karttapohjalla, jota täydentää sähköinen opasvihko kohteittain. Polun sisältö on suunniteltu ensisijaisesti kunnan vakinaisten ja kesäasukkaiden käyttöön sekä Kustavissa vieraileville matkailijoille ja oppilaitosten tarpeisiin. Hankkeen osatavoitteena on kehittää oppilaitoksille soveltuva uutta sähköistä viestintäteknologiaa soveltava opiskelukohde. Virtuaalinen kohdekartta on helposti laajennettavissa myös muille alueille Kustavin kunnassa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat lähtökohtana hankkeen teknisissä ratkaisuissa. Hankkeen toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry yhteistyössä Kustavin Kirjallisuusyhdistyksen, matkailuyhdistyksen ja Kustavin kunnan kanssa.
Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka/Malmens smultronställeParaisten kaupunkiParainen13417,20 €90 %2018Norrbyholmen
Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka/Malmens smultronställe-hankkeen tavoitteena on laatia aikaisempaa esiselvitystötä yksityiskohtaisempi kehittämissuunnitelma Norrbyholmenille. Yksityiskohtaisempien selvistystöiden on tarkoitus toimia konkreettisen pohjatyönä saaren retkeilyrakenteita koskeville investoinneille. Saari sijaitsee Paraisten Malmin pohjoispuolella ja saaren maa-alue on Paraisten kaupungin omistuksessa. Maanomistaja on sitoutunut alueen retkeily- ja virkistyskäytön kehittämiseen. Norrbyholmenin tunnettuutta retkeilykohteena parannetaan. Tavoitteena on myös parantaa Norrbyholmenin saavutettavuutta niin verkossa kuin maastossakin. Hankkeelle perustetaan oma Facebook-sivu, jossa kerrotaan hanketyön etenemisestä ja saarella tehtävistä toimenpiteistä. Hankkeen tuloksena on tarkoitus tuottaa myös saarelle oma logo, pienimuotoinen nettisivu ja esite. Internetsivu, graafinen työ ja esitteen painatus hoidetaan ostopalveluna. Hankkeessa on tarkoitus alustavasti selvittää mahdollisuuksia edistää jokamiehen vesilläliikkumisen mahdollisuuksia alueella.
KoirapuistoSaariston koirakamut ryKustavi11781,25 €65 %2018Koirapuisto
Saariston koirakamut ry on uusi yhdistys Kustavin kunnassa Varsinais-Suomessa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mm. rakentaa Kustaviin koirapuisto. Kennelliiton tietojen mukaan koirien määrä Suomessa kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti. Myös kustavilaisilla perheillä, kuin myös loma-asukkailla ja matkailijoilla on paljon koiria. Suomen laki asettaa paljon rajoituksia koirien irti pidolle. Taajamissa koiria ei voi pitää irti lainkaan muuten kuin tätä varten varatulla alueella, kuten koirapuistossa. Koirat ja muut ulkoilijat kohtaavat yhä useammin toisensa Kustavin katukuvassa, näin myös koirapalveluiden tarve kasvaa. Tavoitteena on tasapuoliset, laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille koiran omistajille. Hankkeen toteutumisen seurauksena olisi vireämpi ja viihtyisämpi kylä. Elinvoimaisessa kunnassa on asukkaiden ja yritysten tarpeita vastaavat palvelut. Toimivat palvelut parantavat viihtyvyyttä alueella, mikä osaltaan varmistaa myös yritysten työvoiman saantia alueella.
Uthyrningsstugor på ön BrännskärLiving Archipelago ABParainen50091,71 €20 %2018Uthyrningsstugor på ön Brännskär
Hanke sisältäisi kolmen majoittamissen tarkoitetun mökin rakennusprosessin. Mökit sijoitetaan Brännskärin itäiselle puolelle. Mökit suunnitellaan niin, että parhaiten sulautuisivat maastoon ja saaristoluontoon. Perusajatuksena on pienet hirsimökit valmistettu omasta sahatavarasta oikean tunnelman luomiseksi. Kaksi mökeistä ovat noin 30 m2, sisältäen 4-8 petipaikkaa. Kolmas mökeistä on noin 40 m2 sisältäen 4-8 petipaikkaa. Kaikki tuvat sisustetaan kodikkaasti oman saaristomökin tunteella, hienoine kirppislöytöineen ja luonnonläheisellä tyylillä. Karkea hirsikehikko saa huoneet eläviksi ja antavat taloille luonteensa. Vessaratkaisuna kuivakäymälät kaikkiin mökkeihin on turvallinen ja ympäristöystävällinen valinta ja antaa hieman enemmän tasoa mökeille, kuin tavanomainen ulkohuussi, koska mökit ovat tarkoitettu ympärivuotiseen vuokrakäyttöön. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki jotka haluavat kokea saariston läheltä ja yöpyä saarella jossa koko ajan on jotain meneillään. Mökit sisustetaan tarkoituksenmukaisesti niin, että ne perheille, pienemmille ryhmille ja leirikouluille. Esimerkkejä pienistä ryhmistä: yritykset, kurssilaiset, pyhiinvaeltajat, juhlavieraat ja aktiivilomailijat. Tavoitteena on lähestyä uusia asiakkaita ja tarjota parempaa palvelua, sekä parantaa peruspalvelun tasoa. Aktiviteettiemme myynti helpottuu, kun asiakkailla on mahdollisuus jäädä saareen pidemmäksi aikaa. Haluamme pidentää yrityksen kautta ja täten tarjota työpaikkoja myös kesän huippusesonkia pidemmällä ajalla. Laajempi toiminta antaa enemmän näkyvyyttä ja lisää asiakkaita. Haluamme lisätä liikevaihtoa ja kohentaa liikevoittoa.
Jumon Juustolan laitehankinnatErkas Gården OyParainen3465 €35 %2018Jumon Juustolan laitehankinnat
Jumon Juustolan (Erkas Gården Oy) investointihankkeessa haetaan tukea jäätelökoneelle ja jäätelönpakkauslaitteelle. Jumon Juustola on aloittava pienmeijeri Jumon saaressa, Paraisilla. Alkuvaiheessa on tarkoitus valmistaa pääasiassa jäätelöä, mutta myöskin muita maidonjalosteita.
Investointituki luontomatkailu-palveluiden ja rakennusten saneeraus-toiminnan käynnistämiseksi.NaturEffect OyKemiönsaari2920,30 €20 %2018Luontomatkailupalvelut
Investointituki ympäristövastuullisen luontomatkailutoiminnan sekä korjaus- ja saneeraustoiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen myötä käynnistetään Saaristomerellä ympäristovastuullisten luonto- ja elämysmatkailupalveluiden ja -tuotteiden myynti, vuokraus ja välitys. Hankkeen päätuotteena on Skytent - Tentsile Experience Ecocamp Archipelago Sea. Hanke mahdollistaa monipuolisiin ja laadukkaisiin luonto- ja elämysmatkailutuotteisiin vaadittavien laadukkaiden tuotteiden investoinnin.
Kotiseutukompassi - työkalu kestävään paikalliskehittämi-seenVarsinais-Suomen kylät ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi31849,21 €70 %2019Kotiseutukompassi
Kotiseutukompassi -hankkeen keskiössä on Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin kestävä paikalliskehittäminen. Keskeisimmät kehittämisteemat ovat alueen asukkaiden hyvinvointi, paikallisidentiteetti, kulttuuriperinnön hyödyntäminen, yhdistystoiminta ja alueen matkailupotentiaali. Käytännössä kehittämiskohteita ovat mm. kylien ja yhdistysaktiivien toimintaympäristöjen uudistaminen, kylien kulttuuriperinnön digitalisointi/videointi/välittäminen, yhteisöllisten tilojen kestävä käyttö ja kylien näkyvyyden lisääminen. Hankkeessa pyritään luomaan työkalu kyläsuunnitteluun ja paikalliskehittämiseen - kotiseutukompassi. Hankkeessa kullekin kylälle tuotetaan omannäköinen kotiseutukompassi, joka kehittää kylätoiminnan kestävyystekijöitä. Kotiseutuperinteiden keruu, niiden tallentaminen ja välittäminen ovat kulttuurisen kestävyyden avaintekijöitä, joihin hankkeessa tarjotaan digitaalisia ja videokuvauksellisia apuja. Prosessi kehittää asukkaiden paikallisidentiteettiä, yhteisöllisyyttä ja luo paikalliskehittämiseen uusia näkökantoja. Hankkeen myötä pyritään nostamaan esille kylillä tehtäviä hyviä paikalliskehittämisen malleja. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä muiden potentiaalisten saaristohankkeiden kanssa.
Kylärannat KemiönsaarellaFinska hushållnings-sällskapetKemiönsaari16800,01 €70 %2019Kylärannat
Pääasiallinen kohderyhmä ja edunsaajat ovat niin vakituiset- kun vapaa-ajan asukkaat. Hankealue sisältää Kemiönsaaren pääsaaret, missä kartoitetaan kokonaan noin kymmenen kylärantaa. Sen lisäksi tarjotaan neuvontaa koskien alueiden kunnossapitoa. Hankkeen tulokset kootaan kaksikielisessä selvityksessä taulukkomuotoon ja tavoitteet hankealueen kylärannoista sekä kylärantojen toimenpide-ehdotukset ohjemateriaalin kera. Hankkeen aikana tehdään ympäristönkehittämissuunnitelma ainakin neljälle kylärannalle hankealueella.
Lähiruokaa yhteistyössäKemiönsaaren kuntaKemiönsaari42908 €60 %2019Lähiruokaa
”Lähiruokaa yhteistyössä” on kehityshanke, jossa halutaan tuoda yhteen lähiruokatoimijoita ja aiempia kokemuksia toimialan kehittämiseksi, samalla säilyttäen ja hyödyntäen paikallisia, alueen luonnollisia vahvuuksia. Hankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi uusia kohtaamisia tuotteiden ja kuluttajien välille, luoda uusia edellytyksiä ja työkaluja uusille menetelmille ja prosesseille, jotta paikalliset tuotteet löytäisivät kuluttajan kotiin. Hankkeessa järjestetään konkreettisia toimenpiteitä, vuorotellen teoreettisen opetuksen kanssa.
Utställning om brandväsendets historia i Pargas branddepåPargas hembygds-förening rfParainen12738 €70 %2019Näyttely
Tavoitteemme on kehittää palokalustovajasta houkutteleva nähtävyys tuottamalla näyttely, joka kertoo palontorjunnasta Paraisilla. Näyttely kertoo palokunnan toiminnasta seudulla 1800-luvun lopulla sekä 1900-luvun alussa mutta keskittyy erityisesti ajanjaksolle 1907 – 1926, jolloin palokalustovajaa käytettiin seudun vapaapalokuntalaisten paloasemana.
Branddepån i Pargas rustas uppPargas hembygds-förening rfParainen38244 €65 %2019Restaurointi
Hankkeen tavoite on restauroida palokalustovaja ja tuottaa näyttely, joka kertoo rakennuksen palo- ja pelastustoimen historiasta. Palokalustovaja oli Paraisten ensimmäinen paloasema, ja se on tärkeä osa Vanhan Malmin historiaa ja kulttuuriympäristöä. Paraisten Kotiseutuyhdistys haluaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa kulttuuriympäristöä ja restauroida kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen sekä tuottaa näyttelyn, joka kertoo rakennuksen ja alueen historiasta. Näyttely on jatkuvasti yleisön nähtävissä, kun nykyisten ovien sisäpuolelle asennetaan lasiovet, tila valaistaan ja tietoa välitetään QR-koodien kautta. Tämän lisäksi rakennus avataan eri tapahtumien yhteydessä sekä ryhmille.
Mera liv till investeringar - föreningsutveckling efter genomförda projektI samma båt - samassa veneessä rf ryParainen, Kemiönsaari8901,14 €70 %2019Enemmän eloa investointeihin
Yhdistysten investointihankkeet, joko Leaderin tai muiden julkisten tahojen rahoituksen avulla toteutettuna, ovat yhdistyksille usein isoja panostuksia. Toiminnallisesti ne vaativat tarkkaa suunnittelua ja budjetointia, mutta myös hallitusten jäseniltä ja muilta paikallisilta vapaaehtoisilta omaa aikaa ja talkooponnistuksia silloin, kun hankkeessa rakennetaan tai korjataan ja ostetaan uutta irtaimistoa. Tässä hankkeessa tehdään kehittämissuunnitelmia investointihankkeita toteuttaneille yhdistyksille. Hankkeessa otetaan yhteyttä noin kymmeneen yhdistykseen, jotka ovat saattaneet päätökseen investointihankkeen vuoden 2010 jälkeen.
Fiskaren och fiskenParaisten kaupunkiParainen19906,60 €70 %2019Kalastaja ja kala
Hankkeen tavoite on nostaa esille ammattikalastaja kalastuskokonaisuudessa Saaristokeskus Korpoströmissä kesästä 2020 kevääseen 2021. Tämä tehdään pääsääntöisesti elokuvien kautta, jotka kevään 2021 jälkeen ovat vapaasti käytettävissä esim. kouluissa, kalatalouskeskuksessa sekä alueen museoissa.
Järviruo'on poisto SaaristomereltäTurun ammattikorkea-koulu oyParainen Kustavi35000 €70 %2019Järviruo'on poisto
Järviruo'on poisto Saaristomereltä on yleishyödyllinen hanke, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä lähteä hyötykäyttämään vuosittain uusiutuvaa biomassaa, joka muutoin jää rannoille pilaamaan vesistöjen laatua. Ruoko kelpaa mm. kasvualustaksi, biopolttoaineeksi ja rakennusmateriaaliksi ja usein rantojen omistajat ovat valmiit maksamaan ruovikoidensa poistosta. Mahdollisuuksia on myös vientituotteeksi. Tavoitteena on tehdä selvitystyö rantojen käytöstä ja käyttöoikeuksista pilottialueilla Paraisilla ja Kustavissa. Selvittämällä maa- ja vesialueiden omistusoikeudet ja laatimalla sopimusmallin ruovikoiden hyötykäytöstä, rannikkoseutujen maaseutuyrittäjillä on paremmat mahdollisuudet käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen.
Tjuven - Tjuvholmens utvecklingPargas Port Rotaryklubb rfParainen9701,25 €65 %2019Tjuven
Tavoitteena on, että kuntalaiset voisivat nykyistä paremmin hyödyntää saaren grillipaikkaa kaikkina vuodenaikoina. Kohderyhmää myös laajennetaan. Tällä hetkellä saarta käytetään pääsääntöisesti talvisaikaan, kun jäät kantavat jalankulkijaa. Kesäaikana voisi uuden laiturin myötä tulla maihin myös isommalla veneellä. Ulkohuussi auttaa pitämään metsän siistinä, ja katoksen ansiosta tulisijan käyttö ja makkaran grillaus on mahdollista myös huonommalla säällä.
Utbyte av oljepanna till jordvärmeDragsfjärds Ungdomsförening rfKemiönsaari50238,50 €65 %2019Öljypannu maalämmöksi
Öljypannu vaihdetaan maalämpöön
BåtanskaffningHoutskärs El AbParainen12983,87 €35 %2019Vene
Työveneen hankinta
Café Simppu torikahvilaToiminimi Anne-Marie TainaParainen6004,95 €35 %2019Simppu
Torikahvila Korppoon kirkonkylän sydämessä. Tarjolla lähiluonnosta ja lähituottajilta hankituista tuotteista tehtyjä omaperäisiä leivonnaisia ja kevytlounaita unohtamatta perinteistä kahvi ja korvapuusti/munkki suosikkia. Torikahvila on kaikille avoin ja helppo paikka tutustua kyläläisiin ja paikkakunnan tapahtumiin vaikkapa aamiaisen merkeissä. Rengastietä kulkevat turistit saavat mukaansa pullapussin lisäksi tietoja ja vinkkejä matkustamisesta saaristossa kolmella kielellä. Torilla tavataan!
Saaristosiideri, siiderituotannon ja majoitustoiminnan aloitusSaaristo Siideri OyKustavi14020 €20 %2019Saaristosiideri
Siideri panimon perustaminen yhtiön omistamaan kiinteistöön. Laitteiston hankinta koskee hedelmien puristuslaitteiston ja marjojen mehustamiseen tarvittavan laitteiston hankintaa sekä siiderin panemiseen tarvittavia käyttöastioita ja pullotus ja kegittämis koneisto. Siiderin valmistus tila tarvitsee jonkinverran rosterisia huonekaluja ja elintarviketilan muuta tarpeistoa. Rakennuksen yläkertaan ollaan rakentamassa majoitustiloja.
Jurmo InnJurmo InnParainen46995,37 €35 %2019Jurmo Inn
Rakennetaan 60 m2 sisätila, majoitus asiakkaiden ympärivuotisen ruokailun järjestämiseksi ja sesongin pidentämiseksi ympärivuotiseksi. Tilaan siiretään myös kylmälaitteet, jotka nykyään ovat ulkotiloissa terassilla.
Till Rosala sjöledesRosala-Böle bryggförening rfKemiönsaari39005,20 €65 %2020Rosalaan vesiteitse
Hanke tukee Rosalan kylän kehittämistä osana meidän kampanjaamme "Elävä saaristokylä", edistämällä Rosalan saavutettavuutta mereltä ja lisäämällä kylän vetovoimaisuutta.
Nötö servicehusNötö hembygds-förening rfParainen46519,12 €65 %2020Nötö palvelutalo
Nötön kotiseutuyhdistys ry aikoo rakentaa palvelutalon Nötö kotiseututalon yhteyteen, jonka yhdistys omistaa ja hoitaa. Rakennus toimi kansanopistona vuosina 1884 – 1967. Kotiseututalolla on kesäkahvilatoimintaa, taidenäyttelyitä, kursseja, leirikoulutoimintaa ja eri workshopeja. Kotiseututalon isoin ongelma on kunnon saunan, pesu- ja WC-tilojen puute. Tilat tulisivat yleishyödylliseen käyttöön saaren kaikille asukkaille sekä vierailijoille ”kyläsaunan” muodossa.
Dynamo SydvästNordisk Samorganisation för Ungdoms-arbete rfKemiönsaari, Parainen, Kustavi21447,33 €70 %2020Dynamo
Dynamo Sydväst on hanke, jossa tuotamme digitaalisen kurssin ajanjaksolla huhtikuu 2020 - kesäkuu 2021, minkä lisäksi testaamme ja levitämme siitä tietoa. Hankkeen toteuttaa Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU), ja se liittyy yhdistyksen Pohjoismaiden ja Balttian toimintaan, mutta Dynamo Sydvästin työ on rajattu Lounais-Suomeen ja se pyrkii saavuttamaan tuloksia erityisesti Kemiönsaaren kunnassa, Paraisilla ja Kustavissa. Digitaalisen kurssin tavoitteena on auttaa nuorisojärjestöjä kehittymään siten, että ne paremmin voisivat vastata nuorten tarpeisiin tämän päivän myrskyisässä yhteiskunnassa. Projekti edistää nuorten mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja vaikuttaa yhteiskunnassa, ja se vahvistaa yhdistysten toimintakykyä
Pargas-Nagu fast vägförbindelse - analys av potential för fastighets-utvecklingStiftelsen för projektforskning srParainen23030,84 €70 %2020Kiinteä tieyhteys
Parainen-Nauvo kiinteä tieyhteys Kiinteän tieyhteyden tarve Paraisten ja Nauvon välillä on korostunut viime vuosina. Vuodesta 2018 lähtien on otettu selviä askelia kohti hankkeen toteutumista Hanketutkimussäätiön (Stiftelsen för projektforskning) tekemien selvitysten kautta, jotka säätiö on tehnyt tiiviissä yhteistyössä Paraisten kaupungin, ELY-keskuksen, liikenneviraston ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Päätavoitteena on koko ajan ollut saada Paraisten ja Nauvon välinen kiinteä tieyhteys (silta Haverön kautta) rahoituskelpoiseksi ja siten myötävaikuttaa kiinteän tieyhteyden toteutumiseen tulevaisuudessa.
SMILe: Små investeringar för en levande landsbygdI samma båt rf - samassa veneessä ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi24131,81 €64,98 %2020SMILe
Teemahanke tukee yhdistysten pienempiä yleishyödyllisiä investointeja maaseutualueiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.
RullskidsbanaParaisten kaupunkiParainen39564,85 €65 %2020Rullahiihtorata
Hankkeen tavoitteena on rakentaa rullahiihtorata Finbyn hiihtokeskukseen Paraisille. Talviaikaan rata toimii pohjana keinolumihiihtoladulle. Hankkeen tavoitteena on tarjota paremmat mahdollisuudet sekä hiihtoon että rullahiihtoon Turunmaalla. Varsinais-Suomessa ei ole rullahiihtolatua, vaan rullahiihtoa harrastetaan kevyen liikenteen väylillä, mikä on vaarallista ja johtaa usein riskitilanteisiin. Hanke on tervetullut lisä Paraisten urheilutarjontaan, ja se on koko Turunmaan alueen urheilu- ja liikuntatoiminnan kehittämistä.
Certifiering och profilering av kvalitativt mathantverkSuomen artesaaniruoka ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi28325,70 €70 %2020Artesaaniruoka
Hankkeessa kehitetään kriteerit laadukkaalle artesaaniruoalle. Tavoitteena on testata kriteerejä ja järjestelmiä sertifioimalla Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin tuottajien valmistamia artesaaniruokatuotteita. Sertifioitujen artesaaniruokatuotteiden tulee edustaa kaikkia toimialoja, jotka ovat leikkeleet, kala-, meijeri- ja leipomotuotteet, juomat, marjat ja hedelmät, vihannekset ja sienet sekä maustekastikkeet. Hankkeen tuloksena ovat kriteerit ja järjestelmät, jotka ovat siirrettävissä artesaaniruokiin kaikkialle Suomeen.
Hundbanans motionstrappaLänsi-Turunmaan yrittäjät ryParainen49997,02 €31,51 %2020Koirabaana
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kuntoportaat Koirabaanan itäpuolelle Paraisten Pajbakantien viereen. Koirabaana sijaitsee Nordkalkin 70 hehtaarin avolouhoksen pohjoispuolella. Kuntoportaat palvelevat lähes kaiken ikäisiä ihmisiä ja sopivat niin kuntoilijoille, amatööriurheilijoille kuin kilpaurheilijoillekin. Jokainen voi käyttää portaita itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Kuntoportaat nostavat kuntoa huomaamatta, yksi askel vastaa kymmentä askelta tasaisella alustalla. Portaiden puoliväliin rakennetaan levähdysalue, ja sen huipulle tulee ainutlaatuinen näköalapaikka, josta on näkymät avolouhokselle, Kirkkoselälle ja Paraisten keskustaan. Näköalapaikka on 60 metriä merenpinnan yläpuolella. Saaristotielle tulee opasteet kuntoportaille ja näköalapaikalle.
Alternativ energiKorpo ungdomsförening rfParainen9074 €65 %2020Vaihtoehto energia
Hankkeen "Gjallarhorn, omaa energiaa" tavoitteena on ensisijaisesti vähentää kiinteistön sähkökuluja sekä edistää ilmastoneutraalimpaa energiantuotantoa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja siihen haetaan rahoitusta EU:n maaseudun kehittämisrahastosta.
Björkboda träsk simstrandVästanfjärds byaråd rfKemiönsaari13936,78 €65 %2020Björkboda träsk uimaranta
Västanfjärd Byarådilla on aikomus kohentaa vanhaa ja hienoa noin 10.000 m2 isoa uima- ja virkistysaluetta joka sijaitsee noin 150 hehtaarin suuruisella Björkboda träskin alueella, jonka omistaa Kemiönsaaren kunta. Alueella on vanha rakennus jota ei voi korjata joten se korvataan uusilla, tarkoituksenmukaisilla rakennuksilla. Koska alueella ei ole parkkipaikkaa, tullaan hankkeessa rakentamaan sellainen. Koko alue tullaan raivaamaan jotta se paremmin soveltuu yleiseen käyttöön.
Åbolands förenings-barometerI samma båt rf - Samassa veneessä ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi21287,91 €69,99 %2020Yhdistysbarometri
Hankkeessa kartoitetaan Paraisten ja Kemiönsaaren yhdistysresursseja. Tavoitteena on selvittää, millä yhdistyssektorin osa-alueilla on resursseja, joiden voisi ajatella edistävän alueen toimintaa ja kehitystä. Kartoituksessa analysoidaan yhdistyselämän nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hankkeessa toteutetaan yhdistysbarometri, joka käytännössä on yhdistysten hallituksille osoitettu kyselylomake, jossa selvitetään nykytilannetta, tulevaisuudennäkymiä sekä kehittämistarpeet.
Lundell Mökkipalvelut oyLundell Mökkipalvelut oyParainen4339,33 €35 %2020Mökkipalvelut
Mönkijän ja klapikoneen hankinta
PadelkenttäPeterzéns oyKustavi7376 €20 %2020Padel
Yritys rakentaa padel-kentän lisäämään aktiviteetteja vierasvenesatamaan.
YhdistysklinikkaRavakka ry.Vakka-Suomi, Turun seutu, Kustavi14650 €100 %2020Yhdistysklinikka
Yhdistysklinikka –osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista 2015-2018. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysklinikalla yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja suhteessa toimintatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, lisätään osaamista työpajoin tai hankitaan sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, aktivoidaan jäsenistöä tai etsitään rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeella tavoitellaan lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä tekemistä. Hanketta toteutetaan Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Kustavissa.
KodklubbenAktion ÖsterbottenPohjanmaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uudenmaan maakunta, Turunmaan seutukunta35021,43 €65 %2020Kodklubben
Ohjelmointihanke Kodklubben on suunnattu lapsille ja nuorille suomenruotsalaisella maaseudulla. Hankkeen kautta perustetaan ja ylläpidetään valtakunnallista koodauskerhoa nuorille joita koodaus kiinnostaa. Hanketta toteutetaan Aktion Österbottenin, Silmun, Pomovästin sekä ISB:n alueella.
Kuninkaantie uuteen kukoistukseenYkkösakseli ryKymeenlaakso, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi20000 €100 %2020Kuninkaantie
Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva, uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.
Tekstiilikierrätys Vakka-SuomessaRavakka ry.Vakka-Suomi660 €100 %2020Tekstiilikierrätys
Hankkeella selvitetään tekstiilijätteen keräämisen, lajittelun ja jatkohyödyntämisen organisoimista Vakka-Suomessa. Hankkeessa muodostetaan alueelle tekstiilijätteen käsittelyn toimintamalli.
LINC2018 seminaariRavakka ry.Varsinais-Suomi ja Satakunta28800 €100 %2020LINC2018
Hankkeessa edistetään Leader ryhmien ja alueiden toimijoiden kansainvälisyysvalmiuksia järjestämällä LINC seminaari kesäkuussa 2018.
Minun kansainvälisyyteniLiedon kunta14 kuntaa Varsinais-Suomesta, Kemiönsaari mukana ISB:n alueelta3177,11 €80 %2020Minun kansainvälisyyteni
Tässä hankkeessa tuotetaan kansainvälistä toimintaa (kv-toimintaa) alueelle sekä keskitytään valmistamaan pohjaa tulevien vuosien kv-hankkeille kunnissa, jotka haluavat edesauttaa nuorten henkilökohtaisen kansainvälistymisen lisäämistä sen eri osaalueilla. Hanke keskittyy kartoituksen tekemiseen, suunnittelemiseen, neuvontaan, kouluttamiseen ja toimintamallien pilotointiin. Kokeilujen pohjalta tullaan levittämään hyviä käytäntöjä koko Varsinais-Suomen ja kaikkien kuntien käytettäväksi. Hankkeen tavoitteina on mm. selvittää millaisia mahdollisuuksia nuorilla on oman kansainvälisyysosaamisen ja -taitojen lisäämiseen kuntatasolla, selvittää paikallista tukemista ja työmuotoja, laajentaa ja syventää käsitystä kansainvälisestä toiminnasta ja nuorten kansainvälistymisestä. Hankkeessa selvitetään näitä taitoja eri menetelmillä ja eri tasoilla. Kv-toiminnan osalta on tärkeintä löytää myös ne luotettavat kumppanit, joiden kanssa voisi jatkossa syntyä yhteistyötä. Liedon kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista. Toteuttamiseen osallistuu Lounais-Suomen kv-tiimin Varsinais-Suomen edustajat ja he toimivat hankkeen taustavoimana ja aputyöryhmänä. Varsinais-Suomen kunnista on pyydetty mukaan pilottikuntia, joita ovat Lieto, Loimaa, Aura, Kaarina, Raisio, Kemiö, Pöytyä, Paimio, Naantali, Oripää, Rusko, Salo ja Sauvo sekä Turku yhteistyökumppanina.
Hela NÅID skidarLeader Silmu rfVarsinais-Suomi, Uusimaa10500 €70 %2020Hiihto
Tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus testata hiihtämistä hyvillä varusteilla kohtuuhintaan. Tarjota lapsille ja nuorille hyvintoimivaa hiihdon harjoittelu- ja kilpailutoimintaa omassa kotikunnassaan Uudellamaalla ja Turunmaalla. Aktivoida sekä kehittää urheiluyhdistysten välistä verkostoa kylissä ja kaupungeissa. Lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia kilpailla suksilla heidän lähialueillaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Kouluttaa ja rakentaa uusi sukupolvi nuoria urheiluohjaajia, jotka ajan mittaan aikaansaavat vahvoja ja elinvoimaisia yhdistyksiä. Aktivoida vanhempia hiihtotoiminnassa. Hankkeella on kaksi päätavoitetta, jotka saavutetaan palkkaamalla ohjaaja. Tavoitteena on auttaa yhdistyksiä 1) harjoittelutoiminnan ja koulutuksen avulla sekä 2) luomalla alueellinen kilpailukokonaisuus ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Outdoor Leader - Uudet näkymät, mahdollisten uusien levähdysalueiden kartoittaminen sekä vaellusreitistöjen kehittäminen ja ylläpito kansainvälisen yhteistyön kauttaLeader JokivarsikumppanitVarsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Satakunta, Boråsin alue, Skåne33786,33 €90 %2020Outdoor
Hankkeessa kartoitetaan alueita Saariston rengastien lähettyvillä, missä levähdyspaikkoja voisi kehittää. Hankkeessa halutaan myös lisätä seudun vaellusreitistön näkyvyyttä ja kansainvälisen yhteistyön kautta edistää vaellusreittien ja levähdyspaikkojen kehittämistä ja kunnossapitoa. Seuraavia teemoja käsitellään: luontomatkailua, ruokamatkailua, turvallisuutta, kunnossapitoa, kestävää matkailua. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Suomesta ja Ruotsista. Kohderyhmä ovat yritykset, yhdistykset, kunnat ja organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita luontomatkailun kehittämisestä.
Bike MenuVarsin Hyvä ryVarsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta28440 €100 %2020Bike Menu
BikeMenu on esiselvityshanke, jonka aikana kartoitetaan pyörämatkailun kehittämistarpeet Itämeren rannikko- ja saaristoalueilla yhteistyössä ahvenanmaalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on luoda suuntaviivat Itämeren alueen pyörämatkailun kehittämiseen vähähiilisen reitistön luomiseksi ja kehittää BikeMenu -konseptia. Hankkeen aikana sovitaan konkreettisesta yhteistyöstä ja tehdään aiesopimukset kansainvälisen ”BikeMenu – combining bike tourism and local food experiences to create a low-carbon destination around the Baltic Sea” käynnistämiseksi.
MessiinVarsinais-suomen sydänpiiri ryVarsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta, Pirkanmaa30660 €70 %2020Messiin
Messiin- maaseudun väestön maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin -hankkeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Varsinais-Suomessa lisäämällä maaseudun väestön maallikkoelvytystietoutta ja -osaamista sekä vahvistamalla sydäniskureiden käyttöönottoa, määrää ja rekisteröintiä. Tarkoituksena on lisätä maaseudun väestön tietämystä sydäniskureiden olemassaolosta ja sijainnista sekä maallikkoelvytyksen ja sydäniskurin käytön tärkeydestä. Lisäksi tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkosydäniskureiden levittämistä ja kirjaamista julkiseen defi.fi -rekisteriin, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita yhteistyöhön kansalaisten maallikkoelvytystaitojen vahvistamisessa.
Smartare tillsammansI samma båt rf - samassa veneessä ryVarsinais-Suomi, Uusimaa, Ahvenanmaa9999,50 €100 %2020Älykkäästi yhdessä
Leaderryhmät Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa veneessä rf ry ja Pomoväst rf haluavat hankkeessa Älykkäästi tehdä yhteistyötä kyläkehittämisestä, luonnosta, ympäristöasioista sekä omasta laatutyöstä. Työt tehdään yhteisten opintomatkojen ja webinaarien kautta, sekä ryhmien välisten kokemusten vaihdossa. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ryhmien välillä ja näin ollen lisätä työn laatua Leadertoiminnassa.