Saaristomeren kalatalousstrategia

Saaristomeren kalatalousstrategia 2021 - 2027 valmisteltiin kalaleaderin edellisen ohjelmakauden ohjausryhmän johdolla. Ryhmän työskentelyperiaatteena oli avoin ja laajapohjainen yhteistyö alueen kalatalousalan toimijoiden sekä muiden sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Korona-epidemian takia strategian valmistelu- ja kuulemisprosessi toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa.

Strategian tavoitteina ovat:

 • edistää kalan alkutuotannon toimintaedellytyksiä merellä
 • saada alalle uusia kalastajia, edistää kalatalousyritysten osaamista sekä helpottaa kalatalousyrittäjien sopeutumista tulevaisuuden haasteisiin
 • edistää Saaristomerellä tuotetun kalan ja Saaristomeren kalastusmatkailun tuotekehitystä ja markkinoita
 • parantaa kalatalousalan julkisuuskuvaa ja edistää yhteistyötä

Strategian visio 2027 on:

Elinkeinokalatalouden kannattavuus on parantunut, ja ala kiinnostaa myös uusia toimijoita.

Kalastusmatkailun toimintaedellytykset ovat kehittyneet erityisesti yhteistyön ja verkostoitumisen avulla.

Paikallisyhteisöt ovat aktivoituneet kalatalouden edistämisessä.

Kehittämisen painopistealueet on johdettu nelikenttäanalyysin pohjalta, ja ne ovat:

 1. Toimintaympäristön haasteet
 2. Osaaminen ja sopeutuminen
 3. Tuotekehitys ja markkinointi
 4. Julkisuuskuva ja yhteistyö

STRATEGIA Kalalla kärkeen!

Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytilan selvittäminen oli osa kalaleaderin tulevaisuustyötä edellisen ohjelmakauden lopulla. Selvitys oli Leader I samma båt - Samassa veneessä rf ry:n kalaleaderhakemuksen liitteenä.

Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila

Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

Tälle sivulle on koottu kaikki materiaali, joka liittyi Saaristomeren kalatalousstrategian valmisteluprosessiin vuosina 2021-2022. Uusin materiaali on ylimpänä.

4.4.2022

Lopullinen strategia myönnetyllä 900 000 euron rahoituskehyksellä.

17.12.2021

Leader-valintakomitea antoi palautteen kalaleader-hakemuksista 25.11. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry päätti eilisessä kokouksessaan täydentää strategiaa saadun palautteen mukaisesti kalatalousryhmän ohjausryhmän esittämällä tavalla. Täydennetty strategia löytyy täältä Täydennetty strategia. Uusi teksti on keltaisella pohjalla ja kokonaan poistettu teksti yliviivattuna punaisella.

Valintakomitea käsittelee hakemuksia seuraavan kerran 19.1.2022.

8.11.2021

Hakemus lähetettiin 28.10.

Strategia KALALLA KÄRKEEN!

Strategian liite 1, Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila

20.10.2021

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n hallitus päätti tänään kokouksessaan hakea kalaleader-ryhmäksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ohjelmakaudelle 2021-2027 alla olevalla strategialla.

Strategia 20.10.2021

Strategian liite 1, Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila

 • hakuaika päättyy 2.11.2021
 • Leader-valintakomitea käsittelee hakemuksia 16.11.
 • hakijoilla on aikaa täydentää hakemuksia 8.12. asti
 • valintakomitea tekee esityksen valittavista strategioista ja niiden rahoituskehyksistä 17.12. MMM hyväksyy strategiat valintakomitean esityksen mukaisesti
 • tavoitteena on käynnistää toiminta vuoden 2022 alusta
18.10.2021

KIITOS ÄÄNESTÄNEILLE!

Nimikilpailun tulokset:

10 ääntä   Kalalla kärkeen – Med fisk till toppen

4 ääntä     Saaristomeren kalatalouden sininen strategia – Blå strategi för Skärgårdshavets fiskeriekonomi

2 ääntä     Saaristomeri 2.0 – Skärgårdshavet 2.0

Voittajanimeä ehdotti Olav Granström Åbolands Fiskarförbundista. Onnittelut Olaville! Olav saa palkinnoksi Saaristomeren ammattikalastajien jalostamia tuotteita sisältävän tuotepaketin.

Nimikilpailun-tulos
7.10.2021

Ehdota Saaristomeren kalatalousstrategialle nimeä – paras nimi palkitaan!

Kiitos arvokkaasta palautteesta, jonka saimme luonnoksesta Saaristomeren kalatalousstrategiaksi 2021-2027. Kalatalousryhmän ohjausryhmä käsitteli palautteen kokouksessaan 5.10. ja täydensi ja korjasi luonnosta palautteen pohjalta.

Päivitetty strategialuonnos

Strategia tulee edelleen jonkin verran täydentymään, koska odotamme joitakin ohjeita Maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kalaleaderhakemuksen liite Elinkeinokalatalouden nykytila Saaristomerellä tulee vielä täydentymään kalastusmatkailun osalta. SIVU PÄIVITETTY 13.10. LOPULLINEN: Elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila Saaristomerellä

Ehdota strategialle iskevää ja ytimekästä nimeä. Ehdotukset sähköpostitse maria.saarinen (at) sameboat.fi

Kilpailuaika päättyy maanantaina 11.10. klo. 12, minkä jälkeen ohjausryhmä valitsee parhaan nimen. Voittajanimeä ehdottaneen nimi julkaistaan, ja hän saa palkinnoksi Saaristomeren ammattikalastajien jalostamia tuotteita sisältävän tuotepaketin.

27.9.2021
Kommentoi luonnosta Saaristomeren kalatalousstrategiaksi 2021-2027

Saaristomeren kalatalousstrategia 2021-2027 (luonnos 27.9.2021) on nyt kommentoitavana verkossa. Kommentointiaika päättyy 4.10.2021 klo. 16, eli aikaa on yksi viikko. Kommentit sähköpostitse maria.saarinen (at) sameboat.fi

21.9.2021
Kalatalousstrategiatyö jatkuu

Pyysimme kesän aikana kommenttejanne kalatalousryhmän ohjausryhmän tiivistämästä SWOTista ja kehittämisen keskeisistä tarpeista. Ohjausryhmä teki vastausten perusteella SWOTiin vielä muutaman täydennyksen. Ohjausryhmä on myös tunnistanut keskeiset tarpeet.

Saaristomeren kalatalouden lopullinen SWOT (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat).

Ohjausryhmä työstää parhaillaan strategiaa eteenpäin, ja tavoitteenamme on saada se verkkoon kommentoitavaksi 27.9.

1.7.2021
Kommentoi yhteenvetoa Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista

Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun avoimeen SWOT-kyselyyn saatiin 33 vastausta, ja ne sisälsivät yhteensä huikeat 267 kommenttia alan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista.

Kalatalousryhmän ohjausryhmä käsitteli vastaukset kokouksessaan 21.6. Mittava materiaali tiivistettiin pääotsikoiksi, joiden alle tuli muutama selittävä tai tarkentava rivi. Pyrimme edelleen tiivistämään SWOTia prosessin aikana.

Nyt pyydämme kommenttejanne ohjausryhmän tiivistämästä SWOTista, ja pyydämme näkemyksiänne myös kalatalouden keskeisistä tarpeista, suurimmista kehityskohteista ja mahdollisuuksista.

Linkki kyselyyn https://forms.gle/qvJxwa8Ce94ErBiz5

Vastausaika on 1.7.-15.8.

Työ jatkuu syksyllä strategian toimenpiteiden valinnalla. Strategisten painopisteiden ja toimenpiteiden tulee olla johdonmukaisesti johdetut valmisteluprosessissa aiemmin saatujen tietojen ja tulosten pohjalta.

28.5.2021

Ensimmäiset avoimet valmistelutilaisuudet pidettiin verkossa 18.5., 20.5. ja 27.5. Työ jatkuu seuraavasti:

Verkkokyselyt

1. Strategian laatiminen alkaa vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisesta = SWOT (kysely avoinna 28.5. – 8.6.)

SWOT-analyysi: Aktivaattori kokoaa ja selkeyttää verkkokyselyn vastaukset. Kalatalousryhmän ohjausryhmä tunnistaa SWOTin perusteella kalatalousalan keskeiset tarpeet sekä suurimmat kehityshaasteet ja mahdollisuudet; miten alan nykyisillä vahvuuksilla voidaan tarttua ulkoisiin mahdollisuuksiin tai välttää uhkia tai miten alan nykyisiä heikkouksia voidaan kehittää ulkoisten mahdollisuuksien kautta.

2. Ohjausryhmän tunnistamien keskeisten tarpeiden sekä suurimpien kehityshaasteiden ja mahdollisuuksien kommentointi (Tavoiteaikataulu: kesän aikana)

3. Strategian toimenpiteiden valinta (Tavoiteaikataulu: elokuun loppu 2021)

Aktivaattori kirjoittaa verkkokyselyjen tulosten perusteella strategialuonnoksen ottaen huomioon Maa- ja metsätalousministeriöstä saatavan ohjeistuksen. Kalatalousryhmän ohjausryhmä johtaa työtä.

Verkkotyöpajat

– Syyskuun alku: Strategialuonnosta käsitellään avoimissa verkkotyöpajoissa

– Strategialuonnosta voi kommentoida myös kirjallisesti verkossa

– Strategia valmis syyskuun loppuun 2021 mennessä

Olemme nyt vaiheessa 1, eli verkkokyselyn avulla haluamme tunnistaa Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat.

Linkki kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xT4__cF2cph539VS6OsdrfmZMRv_H9PooabH1Io30_3ozg/viewform

Kysely on avoinna 28.5. – 8.6.2021.

27.5.2021

Avoimen valmistelutilaisuuden 27.5.2021 esitelmät

Saarinen, Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta

Ruokolainen, Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa

Saarinen, Katsaus tulevaan ohjelmakauteen Saaristomerellä 2021 – 2027, täydennetty

.

19.5.2021

Avoimen valmistelutilaisuuden 18.5.2021 esitelmät

Saarinen M: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2014 – 2020

Majuri I: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä 2014 – 2020

Oikari T: Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021 – 2027

Saarinen: Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021 – 2027 Saaristomerellä

16.4.2021

Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 ensimmäiset avoimet valmistelutilaisuudet

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tulevan ohjelmakauden 2021-2027 kalatalousryhmähaku auennee tulevana syksynä. On siis aika aloittaa uuden kalatalousstrategian valmistelu. Kalatalousstrategiassa tarkastellaan kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen sekä kalastusmatkailun kehittämisen tarpeita ja tavoitteita alueellisesta näkökulmasta.

Kalatalousryhmätoiminta käynnistyi Saaristomerellä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakaudella 2014-2020. Nykyistä kalatalousstrategiaa toteutetaan ainakin vuoden 2021 loppuun saakka, koska uuden ohjelmakauden valmistelu on myöhässä sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla.

Kalatalousryhmä kehittää alueensa elinkeinokalataloutta rahoittamalla strategiansa mukaisia yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tiedottamalla ja aktivoimalla toimijoita. Kalatalousryhmä saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, Suomen valtiolta ja toimialueen kunnilta. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry, jonka kotipaikka on Paraisilla, hallinnoi Saaristomeren kalatalousryhmää.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa kalatalousryhmätoimintaa myös tulevalla ohjelmakaudella. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta rahoituksen kalatalousstrategian 2021-2027 valmisteluun.

Strategia laaditaan avoimesti yhteistyössä kalatalousalan toimijoiden sekä muiden sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Järjestämme toukokuussa kolme tilaisuutta, joihin kaikki kiinnostuneet voivat osallistua. Tilaisuuksien teemoina ovat ”Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen”, josta järjestetään sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen tilaisuus sekä ”Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen”, joka on kaksikielinen tilaisuus. Tilaisuuksien jälkeen voit käydä kertomassa näkemyksesi kehittämisen tarpeista ja ideoista avoimessa verkkokyselyssä.

Strategia tulee ohjaamaan Saaristomeren kalatalousryhmän rahoituksen suuntaamista ja toimenpiteitä, joten nyt kannattaa olla kuulolla ja tuoda omia kehittämisnäkemyksiä esille.

Etäyhteydellä järjestettävien tilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

18.5. Teema: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen

17:45 Yhteydet avataan

18:00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18:20 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä (Iiro Majuri, Perämeren rannikon kalatalousryhmä)

18.40 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy?
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa?

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:15 Keskustelua ja kysymyksiä

20:00 Tilaisuus päättyy

20.5. Téma: Fiskerinäringens lokala utveckling

17:45 Förbindelserna öppnas

18:00 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Skärgårdshavet 2016-2020 (Maria Saarinen, Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp)

18:20 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Österbotten (Jonas Harald, Kustaktionsgruppen i Österbotten)

18.40 En blick på den kommande programperioden 2021-2027

Maria Saarinen

 • när kommer den nya programperioden i gång?
 • vad kan fiskerigrupperna i fortsättningen finansiera?
 • stegen, tidtabellen samt delaktigheten i utarbetningen av Skärgårdshavets fiskeristrategi
 • introduktion till den öppna webbförfrågan

19:15 Diskussion och frågor

20:00 Evenemanget avslutas

27.5. Teema: Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen

           Téma: Fisketurismens lokala utveckling

Föredragen hålls på finska, men kommentarer och frågor kan ställas också på svenska

17.45 Yhteydet avataan

18.00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18.10 Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa (Janne Ruokolainen, Sisä-Suomen kalatalousryhmä)

18.30 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:00 Keskustelua ja kysymyksiä

19.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu linkin https://forms.gle/fy4Frgw7iFmaRxuV9 kautta viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta. Lähetämme ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostitse erillisen linkin, jolla voi liittyä etäyhteydellä järjestettävään tilaisuuteen.