Mihin voin saada tukea

ISB Nuorisoleaderin kautta tuetaan rahallisesti nuorten omia ideoita, joita he myös itse toteuttavat. Hankkeelle voidaan myöntää tukea 100-500 euroa ja tukiosuus on 100% kustannuksista. Jos kustannusarvio on yli 500 euro, tarvitaan myös muuta rahoitusta.

Esimerkkejä toimenpiteistä, joita voidaan rahoittaa:

– yhteiskäyttöön tarkoitetun harrastusvälineistön hankinta

– nuorten yrityksen perustaminen tai kehittäminen

– tapahtumat nuorisolle

Nuoriso-Leader
uudistaa tekemistä.

Nuoriso-Leader tukee hankkeita, joissa nuoret pääsevät tekemään ja kehittämään omaa osaamistaan sekä vaikuttamaan heille itselleen tärkeisiin asioihin.

VIHREA_NL_elementti_12

Nuoriso-Leader
innostaa kokemuksiin.

Nuoriso-Leader saa aikaan hyvää mieltä ja onnistumisen kokemuksia yhdessä muiden nuorten kanssa.