#NUORISOLEADER

Tietoa meistä

Nuoriso Leader on lasten ja nuorten oma rahoitusväline, jonka tavoitteena on käynnistää uutta nuorisotoimintaa, rohkaista nuorten välistä yhteistyötä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä aktivoida nuoria vaikuttamaan omassa lähiympäristössään ja kehittämään aluetta.

Nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat hankkeensa itse.

Rahoitusta voi hakea vähintään kolmen henkilön ryhmä, jonka jäsenet ovat max 25 vuotiaita. Ryhmällä on oltava myös aikuinen yhteyshenkilö.

Rahoitusta haetaan lomakkeella, joka löytyy Nuorisoleaderin välilehdeltä Hakemus. Päätökset tehdään deadlinea seuraavan kalenterikuukauden aikana.

I samma båt – samassa veneessä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemuksen perustuen käytettävissä olevaan kokonaisrahoitukseen ja siihen kuinka hyvin hakemus täyttää toiminnalle asetettuja päämääriä.

Myönnetty rahoitus maksetaan hakijalle sopimuksen mukaan (yhdessä tai kahdessa erässä, riippuen tuen määrästä).

Hakijan on jälkikäteen raportoitava I samma båtille miten varat on käytetty.

Nuoriso-Leader
avaa mahdollisuuksia.

Nuoriso-Leader antaa nuorille avaimet kehittää uutta sekä vaikuttaa suoraan oman alueensa nuorten toimintaan.

Nuoriso Leader esittely