Föreningsbarometern resultat

Föreningsbarometern projektet har nu tagit slut. I projektet har vi kartlagt föreningsfältet i vårt område ganom kategorisering samt kartlagt föreningarnas struktur och utvecklingssyn med hjälp av en enkät. Ungefär 100 föreningar svarade på enkäten under våren 2022. Tusen tack till alla som bidrog! Med hjälp av resultaten kan vi bättre planera vår verksamhet och också bidra till att öka samarbetet mellan föreningar, kommunerna och finansiärer i området. Projektet finansierades av Leadergruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry och Svenska kulturfonden.

Läs hela rapporten:

Föreningsbarometern rapport