Nya perioden 2023-2027

En ny period är på väg att börja, men vi väntar fortfarande på att förordningen och ansökningsprogrammet skall bli klara. Om du har projektidéer kan du kontakta oss på kansliet så kan vi planera projektansökningar tillsammans. Tidsplanen för öppnandet av den nya finansieringsperioden är fortfarande oklar. Vi hoppas att ansökan kan öppnas under våren, men det är inte ännu säkert. Vi kommer att meddela på vår webbplats så snart vi vet mer. Kom ihåg att ett projekt inte får påbörjas före projektet är anhängigt, dvs. före inlämnandet av projektansökan. Under den nya perioden skickas ansökningarna i det förnyade Hyrrä-ansökningssystemet. Om du redan har tillgång till Hyrrä så bör det fungera även i nya programmet. Om din förening ännu inte har rättigheter kan du kontakta oss för rådgivning. Under den nya perioden fungerar endast elektronisa ansökan.