Projektet Haloo maaseutu! ordnar sitt nästa kommunikationsforum på Kimitoön 22.5.2023

Välkommen till Haloo maaseutus kommunikationsforum i auditoriet på Villa Lande i Kimito måndagen den 22 maj kl 10–15. Evenemanget är öppet för hela nätverket för landsbygdsutveckling i Egentliga Finland, för alla som utvecklar och verkar på landsbygden.

På förmiddagen ägnas forumet åt hur man informerar på två språk. Efter lunch hör vi om samarbetet mellan kommuner och föreningar samt om landsbygdskommunikation.

PROGRAM

 • 09:45 morgonkaffe
 • 10:00 evenemanget inleds
  • Öppningsanförande; Liisa Kallio, kommunikationskoordinator, projektet Haloo
   maaseutu!
  • Att kommunicera tvåspråkigt kring Hållbarhetsveckan; Nora Backlund
   specialsakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF.
  • Tvåspråkig kommunikation inom Habitabilitynätverket; Cecilia Lundberg,
   utbildningsplanerare, Åbo Akademi.
 • 11:45 lunch
 • 13:00 forumet fortsätter
  • Samarbete mellan kommun och föreningar, samt projektet Digikylät; Jill
   Karlsson, föreningskoordinator, Kimitoöns kommun.
  • Kommunikation inom landsbygdstjänsterna; Susanne Mäkelä,
   landsbygdsombudsman, Pemars landsbygdstjänster.
 • 14:00–14:15 kaffepaus
  • Nya vindar inom landsbygdskommunikationen; Janica Vilen,
   landsbygdskommunkationskoordinator, NTM-centralen i Egentliga Finland.
 • 15:00 avslutning

Anmäl dig via den här blanketten senast onsdagen 17.5.2023 kl 15! Man kan delta också på distans, länken får du genom att anmäla dig.

Kommunikationsforumet ordnas av Haloo maaseutu som är det gemensamma kommunikationsprojektet för Egentliga Finlands landsbygdsnätverk. Arrangören bjuder på kaffet men lunchen betalar deltagaren själv. Under evenemanget talas både svenska och
finska.

Haloo maaseutu-projektet ordnar med jämna mellanrum kommunikationsforum i Egentliga Finland. Fjolårets forum hölls i Nystad i december och i Lundo i mars.