Aktuellt

Ansökningsperioderna

18.9.2023

21.6.2023-31.8.2023 1.9.2023-31.10.2023 1.11.2023-15.1.2024 16.1.2024-15.4.2024 16.4.2024-30.9.2024 1.10.2024-15.1.2025

Läs mera
texten Hållbarhetsveckan

Delta i vår diskussionskväll på Hållbarhetsveckan om föreningarnas roll i hållbarhetsarbetet!

8.9.2023

Vi deltar i Hållbarhetsveckan genom att ordna en Diskussionskväll om föreningarnas roll i hållbarhetsarbetet på Restaurang Kamu i Pargas tisdagen den 26.9 kl. 18-19:30 Natur och Miljö rf berättar om arbetet med deras hållbarhetsplan Egentliga Finlands byar rf berättar om sina klimatprojekt Biosfärområdet berättar om hållbarhetsfostran Leader berättar om projektet Hållbar och klimatsmart skärgård + […]

Läs mera

ANSÖKNINGSTIDEN TILL FISKELEADER ÄR KONTINUERLIG

30.8.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas. Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 oktober. […]

Läs mera
Furulunds ungdomshus.

Oljeeldningen på ungdomslokalen Furulund byttes ut mot ekonomisk bergvärme

28.8.2023

Förutom uppvärmningen så har man på Furulund förnyat bland annat festsalens belysning med LED-lampor. Härnäst står förnyandet av källarvåningens fönster i tur. För tre år sedan förändrades uppvärmningen av ungdomslokalen Furulund i Dragsfjärd på Kimitoön genomgripande. Den gamla oljeeldningen byttes ut mot bergvärme. Enligt Johan Fredriksson, ordförande för Dragsfjärds Ungdomsförening som äger Furulund, var projektet […]

Läs mera

BLI MEDLEM I SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADERS FISKEDIVISION

22.8.2023

Vi ber nu om era förslag till fiskedivisionens organisationsmedlemmar och privata medlemmar samt deras suppleanter Fiskedivisionen för Skargårdshavets Fiskeleader består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar samt den privata sektorn. Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till Fiskeleader riktade […]

Läs mera
telefon och dator

Vi söker en projektarbetare!

10.8.2023

Projektarbetaren arbetar i huvudsak inom ungdomsbidrag och Ung företagare-verksamheten med att marknadsföra bidrag (infotillfällen, sociala media, annonser mm) och hjälpa med projektberedning och projektbehandling. I arbetet ingår även nätverksamrbete med andra Leadergrupper och intressegrupper, hjälp med föreningens kommunikation, postning och evenemang mm. Färdigheter som behövs för jobbet: goda kunskaper i finska och svenska kunskaper i […]

Läs mera
kalenteri ja kello

Höstens ansökningstider

3.8.2023

Ansökningar kan skickas in kontinuerligt via Hyrrä ansökningsprogrammet. Ansökningar behandlas gruppvis i olika ansökningsperioder och alla nödvändiga handlingar måste vara tillgängliga för att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen. Vänligen kontakta kontoret i god tid under ansökningsperioden så  kan vi tillsammans gå igenom er ansökan. Ansökningsperioderna för 2023 års finansieringsram är 21.6-31.8 och 1.9- 31.10.2023. […]

Läs mera
tv¨å personer och en glödlampa

Video om företagens investeringsstöd

13.7.2023

Vi har publicerat en video om stöden för företagens investeringar. Se också videon som berättar allmänt om strategin och urvalskriterier på företagsstödets första sida.

Läs mera
Ihminen ja kuvituksina laukku, kirjekuori ja lamppu.

Ansökan om nya projekt har nu öppnats!

3.7.2023

Projekt- och företagsstödansökningen är nu öppnad och ansökningar kan skickas in via Hyrrä-systemet: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html (välj svenska genast på framsidan före du loggar in). I den nya programperioden är endast online-ansökningar möjliga. När du loggar in i Hyrrä, som organisation eller företag, klicka sedan på den övre balken för att komma till nya Hyrrä: Hyrrä förnyas! […]

Läs mera
Työntekijöiden loma-ajat

Kontorets semestrar

9.6.2023

Verksamhetsledare Minna Boström 12.6-30.6, 17.7-2.8 Projektrådgivare Hanna Hermansson 3.7-2.8 Fiskeriaktivator Maria Saarinen 26.6-10.8

Läs mera