Beviljat stöd: Högsåra byalag rf/ De kejserliga toaletterna

De kejserliga toaletterna

Kejsarhamnen i Högsåra är en hamn med anor ända från Tsar Alexander III:s tid. Tsaren besökte hamnen ett otal gånger på 1880-talet och den skyddade fladan har sedan dess kallats just Kejsarhamnen. I modernare tid har Kejsarhamnen utnyttjats av fritidsbåtar tack vare sitt ypperliga läge mellan Åbo och Hangö. Det årliga antalet besökande båtar närmar sig 2000. (För jämförelse, Nagu ca 6000 båtar.) Projektet de kejserliga toaletterna genomförs av Högsåra byalag r.f i Kejsarhamnen på Högsåra. Byalaget förnyar toalettsystemet och uppdaterar samtidigt användarvänligheten. Målet är att ha ekologiska toaletter som förbrukar max 1L vatten/spolning, är enkla att hålla rena och vars tömning inte ställer till med problem och höga kostnader. De excisterande utedassen är svåra att tömma och kräver tömning 1ggr/vecka, vilket är dyrt. Målet är också att öka användarvänligheten för röresehindrade personer. Nuvarande toaletter har en hög trappa vilket gör användning med tex rullstol omöjlig. En ny toalett skulle inte enbart bistå hamnbeökare utan även besökare till Jungfrusundsmuseum, som handhas av byalaget, kioskens kunder, simskolan, seglarskolan och andra evenemang som ordnas i Kejsarhamnen. Också ett stort antal paddlare, cyklister och vandrare besöker hamnen. Genom uppgraderingen av toaletterna ökas tillgängligheten för rullstolsbundna och Kejsarhamnens servicenivå höjs. Den dyra tömningen behöver heller inte utföras lika ofta. Förnyandet av toaletterna sker på våren 2024 så att de står klara till sommarsäsongen. De gamla toaletterna blir kvar som reserv.

Sökande: Högsåra byalag rf

Totalbudget:  18 473,39 €

Offentligt stöd: 12 007,70 €