Vårmöte 25.4 kl. 17:30 i Skärgårdscentrum Korpoström

Välkomna på vårmöte den 25.4 kl. 17:30 i Skärgårdscentrum Korpoström! Anmälning senast 18.4 till Minna. Vi ordnar också en ledd rundvandring på Biosfärstigen i Korpo före mötet. Vandringen startar kl 15.