Beviljat stöd: Kimito sportförening rf/ Spånbanans energi-inbesparing samt säkerhet

Kimito sportförening rf har beviljats stöd för projektet Spånbanans energi-inbesparing samt säkerhet. Projektets helhetsbudget är 15 848,02€ och det offentliga stödet 12 679,02€.

Projektets offentliga beskrivning:

Sportförerningen vill dra sitt strå till stacken gällande klimatåtgärder och inbesparing av el. I Långdalen där föreningen har sin klubbstuga finns en belyst spånbana som nu bränner el med sina kvicksilver armaturer. Styrelsen har redan en längre tid planerat att göra något åt saken för att hänga med i tiden och visa att vi vill göra vad vi kan. Med hjälp av att byta ut belysningsarmaturerna till LED sker en rejäl inbesparing av elförbrukningen runt spånbanan. Målet med projektet är främst en inbesparing av elförbrukning och därmed en direkt ekonomisk inbesparing för föreningen. Samtidigt som de gamla armaturerna byts ut till LED så kommer det mer eller mindre på köpet en bättre säkerhet kring spånbanan. Det att armaturerna idag tar mycket el så är de heller inte de bästa att lysa och mörka områden finns runt spånbanan. Dessa mörka områden minskas nu i och med bytet till LED armaturer som har en betydligt bättre optik och ljusbild. Det vill säga tillgängligheten och säkerheten förbättras på samma gång. Den direkta målgruppen är föreningens medlemmar men spånbanan är öppen för allmänheten vilket betyder att målgruppen är mycket större och kan tänkas täcka hela Kimitoön. Samtidigt som vi förbättrar belysningen och i och med det säkerheten så kommer vi även att göra några ändringar på själva spånbanan där det i nuläget finns risker för olyckor vintertid då skidspåret är draget.