Beviljat stöd: Åbolands ungdomsförbund rf/Ung Nyckel

Åbolands Ungdomsförbund genomför projektet som är ett koordineringsprojekt för ungdomsverksamheten i Åboland. Syftet med projektet är att föra samman olika aktörer på ungdomsfältet för att bättre samordna verksamhet och resurser för mera hållbar verksamhet i framtiden. De unga ska också involveras för att stärka de ungas påverkningsmöjligheter och delaktighet. Efter den två-åriga projekttiden ska Åboland ha ett fungerande nätverk för och med ungdomar som självständigt och sammansvetsat arbetar för de ungas bästa i skärgården. Nätverket kan tillsammans genomföra fritidsverksamhet, evenemang och kurser för ungdomar samt erbjuda möjligheter till arbete och utveckling av kompetenser. Det primära området för projektet är Pargas och Kimitoön.
Totalbudget: 66 400,00 €
Offentligt stöd: 46 480,00 €