Artikelserie HÅLLBAR FÖRENING: Tips för hållbart föreningsarbete

Hållbarhets- och miljöarbete i en förening skall inte vara ett självändamål. Omfattande åtgärdsplaner eller miljöpolicydokument har ingen praktisk nytta om de inte uppföljs av konkreta åtgärder. Hållbart agerande är något vi alla är ansvariga för och det är viktigt att även föreningar uppmärksammar sin roll och möjligheten att påverka arbetet i en hållbarare riktning. Här några konkreta tips för att komma igång:

 

  1. Kartlägg först vad allt man gör i föreningen och hur det kan tänkas påverka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I artikel 1 i denna artikelserie publicerad på sameboat.fi har vi öppnat upp dessa tre olika delar av hållbarhetstemat. Stora delområden som påverkar ekologisk hållbarhet är transporter, energianvändning och olika inköp.

 

  1. Fundera på det praktiska. Vad kan man påverka och vad kan man inte påverka. Vilka är de praktiska åtgärderna man tänker sig att göra och vem skall utföra dem. Det är inte meningen att en förenings miljöarbete skall bli en belastning, utan mera så att man kan göra små handlingar som sedan blir rutiner i arbetet. Ofta är det med ganska små medel man kan göra stor skillnad.

 

  1. Gör upp en så konkret plan som möjligt med tydliga åtgärder. En plan som håller i praktiken och som är genomförbar med tanke på de resurser man har i föreningen. Uppdatera planen regelbundet.

 

  1. Utvärdera! Det är viktigt att utvärdera arbetet efterhand och göra ändringar om det finns behov. Hållbarhetsarbetet kan integreras i verksamheten och presenteras i verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.

 

  1. Finansiering och projekt. Det är viktigt att integrera hållbarheten som en del av föreningens normala verksamhet. Ibland kan det ändå finnas behov av att utveckla någon specifik sak lite intensivare, eller att göra konkreta åtgärder i form av miljövänligare investeringar. Från I samma båt-Samassa veneessä rf ry kan man söka projektpengar både för investeringar som gynnar klimatet och miljön (t.ex. solpaneler, luftvärmepumpar, övriga lösningar som gynnar energieffektiviteten) och för utvecklingsprojekt där man utvecklar hållbarhetsarbetet inom något specifikt tema eller för utbildning eller informationsförmedling. Mera information hittar ni i handboken nedan:

miljö-och klimatprojekt manual

 

Har er förening gjort bra hållbarhetsarbete? Tag kontakt med oss så kan vi dela med oss av bra modeller.

 

Referenser:

https://ansvarsfullt.se/forening/

https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/djur-natur-och-miljo/artikel/hallbar-forening/