Tankar kring hållbarhet – mot hållbart liv i Houtskär

Vad är hållbarhet? Vad kan jag göra? Kan man leva hållbart? Dessa och många andra frågor är bekanta för många av oss som funderat över hållbarhet. Frågorna är många, men så är också svaren – det finns oändligt många sätt att ta itu med hållbarhet. Här delar Kristiina Rainio och Janne Göransson från Saverkeit i Houtskär av sina erfarenheter med oss.

Vad betyder hållbarhet för er?

Både i smått och i stort handlar det om att ta hand om sitt eget på något sätt. Att inte lämna skräp efter sig, eller sådant som inte går att göra någonting åt. Att inte någon annan behöver ta hand om det efteråt. Det gäller på alla nivåer. Vi lever ju i en tid, där allt vi gör har påverkan över hela världen. I varierande grad kan man göra något åt det, ta ansvar över det man kan, så långt mina armar räcker, där gör jag det som är rimligt.

För oss gäller det också att leva av det som naturen kan ge.  Att producera själv kräver nog mycket tid, då man också lönearbetar, är det svårt att kombinera, att hinna med allt.

Hur ser det ut med hållbarhet i er vardag?

Hållbarhet i praktiken är kanske, att vi är ivriga att odla och förädla, vi äter årstidens produkter – det gäller att orka göra medvetna val. Vi gör också mycket av det vi behöver, i stället för att köpa.

Också den sociala sidan av hållbarheten gäller: att orka vara en god granne, en bra vän, att mötas, att ge tid att prata. Det kan dock vara svårt att uppnå den sociala hållbarheten, att t ex kunna spontant umgås med grannar. Det innebär också att ta hand om sig själv, att hitta en dygnsrytm, ge sig tid att läsa, sova, äta frukost.

Hållbarhetsaktiviteter i Houtskär

Vi organiserade hållbarhetsveckan på eget initiativ här i Houtskär i november 2019. Det var ett ambitiöst upplägg: föreläsningar, recensioner och praktiska saker vi gjorde. Idéen var att öppna ett samtal, att prata om klimatångest, hur möter vi den, att den inte blir en hämnande tanke, att man kommer vidare. Det kom kanske inte så mycket människor, men helt bra med tanke på hur många vi är i Houtskär. Efter hållbarhetsveckan var stämningen mycket hoppfull – som om det skulle börja någonting nu, men som sen stängdes av p g a corona.

Vi har startat en liten byaodling i Houtskärs centrum.  Vi har tagit några odlingslådor till parken, inspirerad av stadsodling. Tanken är att odla tillsammans, att visa till barn och vuxna, att det går att skapa en plats som inte är bara huller och buller – utan, att här växer det någonting, här kan ni komma och stanna en liten stund! Vi vill visa något annat, än att allt ska vara effektivt och kostsamt. Vi har varit där tillsammans med dagisbarnen, bjudit dem till en trädgårdsstund. Barn och vuxna kan smaka, också ta med någonting, t ex ärtor – och det behöver inte kosta någonting. Vi kommer att göra ännu lekfulla frågor till barn, frågor som inspirerar dem, som de kan känna igen. Till exempel:  Kan du hitta en tomattjuv? Vi vill uppmuntra barnen att smaka på örter, örter som smakar, kanel eller citron, lite som en lek.

Det finns i tankarna att också skapa en biodiversitetspark, där det finns blommor för pollinerare, sådana som både bin och fjärilar tycker om, och mycket annat.

Texten baserar sig på ett samtal med Kristiina Rainio och Janne Göransson den 17 juni 2022.