Leader I Samma båt – Samassa veneessä utlyser en kampanj för att främja hållbar utveckling!

Hållbarhetsveckan (https://hallbarhetsveckan.fi) äger rum sista veckan i september. Veckans målsättning är att synliggöra landsbygdsaktörers sakkunnighet och mångsidiga insatser för hållbar utveckling.

Leader I Samma båt – Samassa veneessä rf ry deltar i hållbarhetsveckan genom att publicera en artikelserie om åtgärder som byalag och andra gemenskaper har genomfört för att bygga ett gott liv på landsbygden. Kampanjen lyfter fram möjligheter och bra exempel, samt väcker diskussion om landsbygdsamhällenas hållbarhetsarbete.

Artiklarna med dagligen varierande teman kommer att publiceras på: http://www.sameboat.fi och http://www.facebook.com/sameboatLAG.

Leader I Samma båt – Samassa veneessä utmanar dig eller din gemenskap att fundera över era egna möjligheter till hållbarhetsarbete! Kommentera på Facebook artiklar vi publicerar under hållbarhetsveckan genom att skriva i kommentarsfältet din hållbarhetsgärning. Alla kommentarer deltar i utlottandet av en närmatskasse. Om du kommenterar flera gånger, fungerar varje kommentar som en ”lott”.

 

Tilläggsuppgifter:

Tiina Saaresranta
tiina.saaresranta@sameboat.fi
040-7272477
Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry