Biodiversitet med föreningskraft!

Föreningen Mynämäen Asemanseudun Kylät i Wirmo främjar hållbar utveckling genom konkreta åtgärder för den omgivande naturens och alla bybornas bästa. Naturens mångfald är nyckelordet: ett biodiversitetsområde mitt i byn är under förberedelse, och det största insekthotellet i byn har redan byggts!  Skräpinsamlingskampanjen rullar på, och i våras ordnades diskussionstillfällen, där man med hjälp av sakkunniga fick praktisk information bl a om bekämpning av främmande arter och hur det går till att främja biodiversitet i sin egen trädgård.

Asmandia är ett rekreationsområde, som föreningen Mynämäen Asemanseudun Kylät sköter i Wirmo. Föreningen utarbetade en biodiversitetsfrämjande markanvändningsplan för Asmandia under sommaren och hösten 2022. Områdets vegetation inventerades, och många olika ängväxtarter hittades. Nästa sommar kommer det att byggas en biodiversitetskorridor med blomsterträd och -buskar från skogsändan till ån. Tanken är att alla växter i korridoren doneras av byborna, och att de binder sig att under det första året ta hand om de växter de har planterat. Växtarterna väljs så att de pollinerande insekterna får näring under hela växtperioden. När träd och andra växter bär frukt, får alla besökare – både människor och djur – fritt smaka på dem.

På Asmandias ängar växer bl a smultron. Foto: Minna Hautio

– Minskning i artmångfalden är ett välkänt faktum, och vi kunde alla göra mycket för att hindra det, om vi bara visste hur. När vi utvecklar Asmandias naturomgivning på ett mångsidigt sätt, mår området bättre och betjänar alla, både naturen och människan. Genom vårt arbete kan vi sprida information och ge praktiska exempel till områdets invånare, vad man kan göra för att främja biodiversiteten. Som viktiga referensgrupper för oss är den nära belägna skolan och naturdaghemmet, vilka kan använda Asmandia i sin miljöuppfostran, konstaterar föreningens sekreterare Minna Hautio.

Föreningen ville fasta uppmärksamhet även vid nedskräpning. Invånare i området uppmanades att fästa ett klistermärke i soptunnan i sin fastighet, som en signal till den som passerar förbi, att det är tillåtet att lämna skräp som hittats på marken i soptunnan. Föreningen har också skaffat klistermärkta soptunnor vid olika cykelvägar.

Föreningens viceordförande Marjut Renvall fäster ett klistermärke på Asmandias soptunna. Foto: Minna Hautio

Föreningsaktiva byggde också det största insekthotellet i byn. Syftet var att hjälpa insekter att övervintra och samtidigt uppmuntra byborna att installera insekthotell också på sina egna gårdar.

– Vi bjöd andra föreningar och gemenskaper att ”inreda sitt eget rum” i vårt insekthotell. Detta väckte så mycket intresse, att kanske måste vi bygga ett till hotell, berättar Minna Hautio.

Föreningen har aktivt informerat om hållbarhetsåtgärderna på sina websidor och i Facebook, vilket har lett till ett bra deltagande.

– Diskussionstillfällen i våras samlade många intresserade. Klistermärken har gått åt så väl att vi redan beställde mera. Arbetet för biodiversitetskorriden har redan börjat, glädjer sig Hautio.

Mynämäen Asemanseudun Kylät rf:s målsättning är att främja livskraft, trivsel och  dragningskraft i byarna i sitt verksamhetsområde. Föreningen registrerades år 2010, men aktiv byaverksamhet har funnits redan under 40 år i området.

Kontaktuppgifter: http://www.mynamaenasemanseutu.net/, Facebook: Asemanseudun ihmeet / luontopolku sekä Asmandia

Leader-gruppen Ravakka uppmuntrade föreningar inom sitt verksamhetsområde att delta i EkoSparraamo, där föreningar fick stöd för att planera skräddarsydda hållbarhetsåtgärder i sina områden. Många av de åtgärderna som nämns i texten relaterar till EkoSppaamo-verksamheten och har fått finansiering från Leader Ravakka.

Bilden på framsidan: I insekthotellet som finns i Asmandia kan föreningar och andra gemenskaper boka ”ett eget rum”, som de kan inreda. Foto: Hannu Hynnä.