Landsbygdsleader aktuellt

tietokonen grafinen kuva

Artikkelserie HÅLLBAR FÖRENING: projektaktörens guide

5.12.2023

Leadergrupperna i Mellersta Finland har tagit fram en guide för hållbar utveckling i förenongarnas projektarbete. Guiden behandlar ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. När det gäller ekologisk hållbarhet behandlas följande teman: Cirkulär ekonomi Hållbara val av livsmedel Delningsekonomi och gemensam användning Energieffektivitet Hållbar rörlighet Miljö och naturskydd Teman om social hållbarhet omfattar: Främjande av välbefinnande […]

Läs mera
agenda 2030 kuvituskuva

Artikelserie: HÅLLBAR FÖRENING

23.11.2023

Hållbar utveckling är en viktig målsättning för all utveckling i dagsläget och har också en viktig roll i Leader-verksamheten. I samma båt-Samassa veneessä rf ry har ett pågående projekt ”Hållbar och klimatsmart framtid” och inom ramen för projektet vill vi bidra med nyttig information som ni aktörer kan ha nytta av i föreningsarbetet. Hållbarhetsaspekter beaktas […]

Läs mera
kalenteri ja kello

Höstmöte 29.11 kl. 17:30 på Villa Lande, Kimitoön

21.11.2023

Kallelse till höstmöte I samma båt – Samassa veneessä rf ry inbjuder till höstmöte onsdagen den 29.11.2023 kl. 17:30 på Villa Lande (Engelsbyvägen 8, Kimitoön) Vi erbjuder möjlighet att delta även på distans. De som vill delta på distans får en Google Meets länk före mötet. Man behöver inget speciellt program för att använda Google […]

Läs mera

Föreningskväll i Nagu 9.11 kl 18

30.10.2023

Lystring föreningar! Välkomna med på en föreningskväll torsdagen den 9.11. kl. 18.00 på Nagu kommunalstuga (Kyrkvallen 2). Tillfället är öppet för alla föreningar i Pargas. Under kvällen får vi höra om Leaders finansieringsmöjligheter för föreningar. Dessutom kommer dragarna i Digikylät-projektet, som leds av Egentliga Finlands byar rf, att berätta om hur föreningar kan främja sin […]

Läs mera

Webbinarium om företagsstöd 23.11 kl. 9-11

30.10.2023

Företagsfinansieringens många möjligheter i Egentliga Finland Webbinarium 23.11 kl. 9–11 NTM-centralen i Egentliga Finland och Leader-grupperna håller ett gemensamt webbinarium 23.11.2023 kl. 9-11 för att berätta om vilka möjligheter som finns inom företagsfinansieringen. Under förmiddagen presenteras företagsstöd som hör till Europeiska regionala utvecklingsfonden och EU:s landsbygdsfinansiering. Finansiering kan sökas t.ex. för att inleda och utveckla […]

Läs mera

Ansökningsperioderna

18.9.2023

21.6.2023-31.8.2023 1.9.2023-31.10.2023 1.11.2023-15.1.2024 16.1.2024-15.4.2024 16.4.2024-30.9.2024 1.10.2024-15.1.2025

Läs mera
texten Hållbarhetsveckan

Delta i vår diskussionskväll på Hållbarhetsveckan om föreningarnas roll i hållbarhetsarbetet!

8.9.2023

Vi deltar i Hållbarhetsveckan genom att ordna en Diskussionskväll om föreningarnas roll i hållbarhetsarbetet på Restaurang Kamu i Pargas tisdagen den 26.9 kl. 18-19:30 Natur och Miljö rf berättar om arbetet med deras hållbarhetsplan Egentliga Finlands byar rf berättar om sina klimatprojekt Biosfärområdet berättar om hållbarhetsfostran Leader berättar om projektet Hållbar och klimatsmart skärgård + […]

Läs mera
Furulunds ungdomshus.

Oljeeldningen på ungdomslokalen Furulund byttes ut mot ekonomisk bergvärme

28.8.2023

Förutom uppvärmningen så har man på Furulund förnyat bland annat festsalens belysning med LED-lampor. Härnäst står förnyandet av källarvåningens fönster i tur. För tre år sedan förändrades uppvärmningen av ungdomslokalen Furulund i Dragsfjärd på Kimitoön genomgripande. Den gamla oljeeldningen byttes ut mot bergvärme. Enligt Johan Fredriksson, ordförande för Dragsfjärds Ungdomsförening som äger Furulund, var projektet […]

Läs mera
telefon och dator

Vi söker en projektarbetare!

10.8.2023

Projektarbetaren arbetar i huvudsak inom ungdomsbidrag och Ung företagare-verksamheten med att marknadsföra bidrag (infotillfällen, sociala media, annonser mm) och hjälpa med projektberedning och projektbehandling. I arbetet ingår även nätverksamrbete med andra Leadergrupper och intressegrupper, hjälp med föreningens kommunikation, postning och evenemang mm. Färdigheter som behövs för jobbet: goda kunskaper i finska och svenska kunskaper i […]

Läs mera
kalenteri ja kello

Höstens ansökningstider

3.8.2023

Ansökningar kan skickas in kontinuerligt via Hyrrä ansökningsprogrammet. Ansökningar behandlas gruppvis i olika ansökningsperioder och alla nödvändiga handlingar måste vara tillgängliga för att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen. Vänligen kontakta kontoret i god tid under ansökningsperioden så  kan vi tillsammans gå igenom er ansökan. Ansökningsperioderna för 2023 års finansieringsram är 21.6-31.8 och 1.9- 31.10.2023. […]

Läs mera