Landsbygdsleader aktuellt

Graafinen pyörä

BikeMenu-projektets studieresa till Åland

2.12.2022

BikeMenu2-projektet ordnar en studieresa till Åland 20-22.3.2023. Resan görs med buss och Finnlines färja rutten Nådendal-Långnäs-Nådendal. Vi bekantar oss med Åland som natur- och cykelturismdestination. Huvudtemat är hållbar cykelturism, företagens framgångsfaktorer, cykel- och vandringsleder samt lokalt och regionalt samarbete. Pris är preiminärt 250€/person (för 1 pers. rum tilläggspris 100€). I priset ingår transport, färjturer, två […]

Läs mera
grafisk bild med mänskor som funderar på nya idéer

Nya programperioden 2023-2027

1.12.2022

Nu är de sista projektpengarna slut för perioden 2014-2022. En ny programperiod börjar 2023 och nya ansökningar kan börja lämnas in någon gång på våren, eventuellt mars-april. Men vi planerar gärna nya projekt tillsammans med er redan nu. Nya strategin som ännu är under bedömning finns i materialbanken på vår hemsida. Tag kontakt med stora […]

Läs mera

Byaföreningar, byahus och hållbarhet

14.11.2022

Leaderföreningen I samma båt – Samassa veneessä rf ry bjuder alla intresserade på presentationer och diskussion kring temat byar och hållbarhet. Tid och plats: Bjärkas golf torsdag 24.11.2022 kl. 18 (Västanfjärdsvägen 655, Nivelax). Vi bjuder på lite tilltugg så obligatorisk anmälan senast 18.11 till minna.bostrom@sameboat.fi. Meddela även eventuell specialdiet. Man kan även delta på distans, […]

Läs mera

De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

27.10.2022

Landsbygdsriksdagen 2022 resolution:                                                                                                          […]

Läs mera

Traditioner ger styrka till klimatarbetet!

30.9.2022

Många aktörer inom förenings- eller byaverksamheten har reflekterat över det, hur människan förr i tiden levde på ett sparsamt sätt i förhållande till naturresursernas utnyttjande, och skulle vi kanske ha något att lära oss från de tiderna nu när klimatkrisen hotar och biodiversiteten minskar? Landsbygdens Bildningsförbund (Maaseudun Sivistysliitto) har tagit itu med saken, och genomför […]

Läs mera

Stora och små hållbarhetsgärningar i Nagu!

29.9.2022

Annastina Sarlin från Pro Nagu rf är övertygad om att den tredje sektorn väl kan påverka miljöns tillstånd, eftersom den lokala befolkningen har starkt kunnande i det, vilka åtgärder är viktiga. I Nagu har föreningar varit aktiva på många olika sätt, både med konkreta kampanjer och i att ta initiativ till långsiktiga planer. Plastfri skärgård […]

Läs mera

Solenergi ger Korpo Ungdomsförening en stor årlig inbesparing

28.9.2022

I november 2020 installerades solpaneler på Korpo Ungdomsförenings hus. Avsikten var att med hjälp av solenergi spara in 40 procent av elräkningen för det stora huset, och investeringen som gjordes med Leader-finansiering har uppfyllt förväntningarna. Solelsystemet med 28 paneler som finns på Gjallarhorns gård har på knappt två år redan producerat 17 000 kilowattimmar ström. […]

Läs mera

Biodiversitet med föreningskraft!

27.9.2022

Föreningen Mynämäen Asemanseudun Kylät i Wirmo främjar hållbar utveckling genom konkreta åtgärder för den omgivande naturens och alla bybornas bästa. Naturens mångfald är nyckelordet: ett biodiversitetsområde mitt i byn är under förberedelse, och det största insekthotellet i byn har redan byggts!  Skräpinsamlingskampanjen rullar på, och i våras ordnades diskussionstillfällen, där man med hjälp av sakkunniga […]

Läs mera

Tankar kring hållbarhet – mot hållbart liv i Houtskär

26.9.2022

Vad är hållbarhet? Vad kan jag göra? Kan man leva hållbart? Dessa och många andra frågor är bekanta för många av oss som funderat över hållbarhet. Frågorna är många, men så är också svaren – det finns oändligt många sätt att ta itu med hållbarhet. Här delar Kristiina Rainio och Janne Göransson från Saverkeit i […]

Läs mera

Leader I Samma båt – Samassa veneessä utlyser en kampanj för att främja hållbar utveckling!

23.9.2022

Hållbarhetsveckan (https://hallbarhetsveckan.fi) äger rum sista veckan i september. Veckans målsättning är att synliggöra landsbygdsaktörers sakkunnighet och mångsidiga insatser för hållbar utveckling. Leader I Samma båt – Samassa veneessä rf ry deltar i hållbarhetsveckan genom att publicera en artikelserie om åtgärder som byalag och andra gemenskaper har genomfört för att bygga ett gott liv på landsbygden. […]

Läs mera