Beviljat stöd: Vartsalan kylät ry/ Kustavin Vartsalan uima-ja virkistyspaikka (Gustavs Vartsalas bad- och rekreationsområde)

Vartsala kylät ry  kommer att bygga ett bad- och rekreationsområde på ön Vartsala i Gustavs, vid stranden av sjön Hilappajärvi. Projektet omfattar restaurering av stranden, röjning och städning av området samt byggande av en badbrygga och ett grillskydd. Syftet med projektet är att göra Hilappajärvi strand till ett rekreationsområde året runt, med en badplats på sommaren och en grillplats året runt, vilket ger goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Projektet kommer att pågå mellan 2024 och 2025.

Syftet med Vartsala kylät ry är att främja och utveckla samhällsandan och kulturarvet på ön Vartsala och i dess byar samt att främja aktiviteter som bidrar till områdets utveckling och välbefinnande. Projektet kommer att skapa ett gemensamt och offentligt rekreationsområde för att förbättra välbefinnandet och samarbetet mellan permanent- och fritidsboende och turister, samt för att tillhandahålla och utveckla tjänster i området.

Helhetsbudget: 24 784,77 €

Offentlig finansiering: 16 110,10 €