Johanna Piipanoja

2.4.2021

Våra hjälteberättelser har varit på paus sedan årsskiftet. Vi breddar nu perspektivet, och tar med inte bara yrkesfiskare utan även andra företagare inom fiskerinäringen i Skärgårdshavet som presenteras. Långfredagens presentation för oss till Nagu, där man gör under med hjälp av rök!

Familjeföretaget Piipanoja Oy leds numera av 38 -åriga Johanna Piipanoja, men företaget grundades av hennes föräldrar Kalle och Paula Piipanoja för 30 år sedan. Även föräldrarna till den redan avlidne Kalle verkade som företagare, så företagandet går helt klart som ett blodsarv i familjen.

Kalle och Paula Piipanoja utvecklade själva från första början produkternas receptik och tillverkningsprocess och en lönsam företagsverksamhet baserad på dem. Företaget har från det att det grundades verkat på samma plats i Prostvik i Nagu. Företaget sysselsätter tre fastanställda och två deltidsanställda arbetstagare.

Piipanoja Oy har specialiserat sig på tillverkning av kallrökta fiskprodukter. Till produktfamiljen hör för närvarande ett tiotal olika produkter, vars råvaror är inhemsk MSC-certifierad strömming samt odlade fiskarter som inhemsk regnbågslax, norsk lax, inhemsk sik och inhemsk eller svensk röding. Alla råvaror köps färdigt rensade och filerade.

Johanna Piipanoja berättar, att produkternas höga kvalitet är i centrum av företagets verksamhet, vilket ställer sina egna krav förutom på den färdiga produkten även på råvarorna som används.

 

Alla arbetsskeden; saltning, rökning, skivning och förpackning görs i huvudsak som handarbete, vilket för sin del säkrar en fortgående kvalitetsgranskning. Företaget konkurrerar inte med mängd utan med kvalitet, för vilket de många topprestaurangerna, som hör till kundkretsen, är exempel på. En av dessa är restaurang Nokka på Skatudden i Helsingfors.

Produkterna säljs i huvudsak som vacuumförpackade i minutförpackningar, men särskilt under säsong säljs produkterna även som vacuumförpackade produkter för betjäningsdiskar. Företagets överlägset mest sålda produkt är färdigt skivad kallrökt regnbågslax.

Huvuddelen av produkterna säljs till minuthandeln och till restauranger. Produkterna säljs i huvudsak i Åboregionen i totalt över 30 handelsställen, och företaget sköter även själv om distributionen i dethär området. Efterfrågan finns dock även på andra håll i Finland i allt större utsträckning.

Johanna Piipanoja utexaminerades som fiskeri- och miljöproffs eller som iktyonom från Åbo Yrkeshögskola år 2011, men hon har deltagit i företagets bestyr och verksamhet sedan hon var liten. Den unga vd:n ser på framtiden med tillförsikt, och i tankarna finns idéer för utveckling av företaget. Hennes målsättning är att göra företagets verksamhet så resurseffektiv och miljövänlig som möjligt. En minskning av mängden avfall som kommer från processen, en förbättring av återvinningsgraden och en effektivare användning av sidoströmmarna skulle ge mervärde även för företagets ekonomi. Johanna är även intresserad av produktutveckling, och speciellt de mindre utnyttjade fiskarna intresserar. ”Användningen av inhemsk fisk och särskilt mörtfisk skulle även ha positiva miljöeffekter, eftersom man då effektivt kan avlägsna näringsämnen från Östersjön”.

Tack Johanna och hela Piipanoja Oy:s personal för er insats till glädje och nytta för oss finska fiskätare!

Bilder: Valentina Morales Buschmann