Artikelserie HÅLLBAR FÖRENING: projektaktörens guide

Leadergrupperna i Mellersta Finland har tagit fram en guide för hållbar utveckling i förenongarnas projektarbete. Guiden behandlar ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

När det gäller ekologisk hållbarhet behandlas följande teman:

 • Cirkulär ekonomi
 • Hållbara val av livsmedel
 • Delningsekonomi och gemensam användning
 • Energieffektivitet
 • Hållbar rörlighet
 • Miljö och naturskydd

Teman om social hållbarhet omfattar:

 • Främjande av välbefinnande och hälsa
 • Gemenskap och social integration
 • Jämställdhet

Teman om kulturell hållbarhet omfattar:

 • Bevarande och förbättring av kulturmiljön
 • Kulturarv och historisk kunskap
 • Mångkulturalism och mångfald

Och på området ekonomisk hållbarhet teman:

 • Resurssmarthet
 • Kostnadseffektivitet

 

Länk till guiden:

Hanketoimijan_opas_kestavan_kehityksen_huomioimiseen

Svenskspråkig översättning av de olika åtgärderna:

Projektaktörens guide_de olika åtgärderna

Guiden kan användas för att ge föreningen idéer om hur man integrerar hållbarhetsprinciper i ett projekt. Guiden innehåller också en lista med åtgärder som kan bockas av för att synliggöra hur projektet beaktar hållbarhetsfrågor. Om du vill kan du bifoga sammanfattningen till din projektansökan eller öppna upp den i Hyrrä-programmet under sektionen:

Beaktande av miljö- och klimatkonsekvenser samt främjande av hållbar utveckling

 

I samma båt-Samassa veneessä rf ry:s projektbehandlingens urvalskriterium nr.2:

Beaktar projektet principerna för hållbar utveckling (social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet)?

Nej inte alls 0p

Någon av hållbarhetsaspekterna uppfylls 1p

Projektet är tydligt inriktat på hållbarhetsfrågor 2p