10.2.2023 samlades 52 Leadergrupper i Ständerhuset i Helsingfors för att underteckna avtalen för den nya programperioden. Avtalet undertecknades av Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen, Livsmedelsverkets generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen, föreningens ordförande Siv Holmgren och verksamhetsledare Minna Boström. Genast då de nya förordningarna är klara kan vi öppna den nya programperiodens projektansökan.

Fotograf: Satu Mali