Vägkarta för en framtida livskraftig åboländsk skärgård via hållbara infrastrukturlösningar

PBI Stiftelsen har utarbetat en vägkarta för Åbolands skärgård, dvs. Pargas och Kimitoön, för perioden fram till 2030, där man definierar vilken typ av infrastruktur som behövs för att skärgården ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt för att bli miljösmart, välfungerande och livskraftig. Vägkartan skapades i ett projekt som stöddes av Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä. Förutom PBI Stiftelsen var Pargas stad, Kimitoön kommun och SANK Skärgårdsdelegationen nära involverade, liksom representanter för näringslivet och investerare.

Projektets slutrapport Vägkarta, Åbolands skärgård

En artikel på Haloo maaseutu webbsida Infrastrukturen i Åbolands skärgård utvecklas med en vägkarta fram till 2030