Stora och små hållbarhetsgärningar i Nagu!

Annastina Sarlin från Pro Nagu rf är övertygad om att den tredje sektorn väl kan påverka miljöns tillstånd, eftersom den lokala befolkningen har starkt kunnande i det, vilka åtgärder är viktiga. I Nagu har föreningar varit aktiva på många olika sätt, både med konkreta kampanjer och i att ta initiativ till långsiktiga planer.

Plastfri skärgård -kampanjen ordnades sommaren 2019. Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde och Pro Nagu föreningen organiserade kampanjen i Nagu. Kampanjen fick sin början i de lokala människornas vilja att minska plastanvändning och öka dess återvinning. Informationen spreds bl. a. med affischer, där det uppmuntrades att återvinna plast, och i bybutiker fanns tygkassar som man fick ta för sina inköp.

Man fick med Finlands Förpackningsåtervinning Rinki ab i kampanjen, och de hämtade plastinsamlingskärl som fanns i Nagu från maj till augusti.

– Plast insamlades mera än vi hade förväntat oss, men ändå fick vi inte fortsätta, och de tog bort insamlingskärlen! Det är verkligen förargligt, att glesbygdens möjligheter till att återvinna plast har helt och hållet förbigåtts i detta system, berättar Annastina Sarlin på basen av sina erfarenheter.

I Nagu har man börjat fundera i en mera vidsträckt bemärkelse, hur man i skärgården kunde komma närmare ren och självförsörjande energiproduktion. Nagu kom med i Clean Energy for EU Islands -projektet, där flera olika europeiska skärgårdssamhällen deltar.  Projektet har bidragit till att göra beräkningar för olika lösningar med förnybara energi i Nagu. Pro Nagu föreningen har genom sociala medier spridit frågeformulär till fastighetsägare, med syfte att få information om energikonsumtionen i Nagu, och för att få veta vilka energikällor som används för uppvärmning av husen.

– Vi har också funderat på biogas som ett alternativ, men volymer varierar mycket – på sommaren finns mycket organiskt material som är tillgängligt, men däremot är energibehovet det lägsta då. Intressant är också biokolproduktion, hur kunde vi utnyttja organiskt ämne till produktion av biokol? I skärgården finns det hur mycket vass som helst, vad finns det för lönsamma alternativ till dess användning, analyserar Sarlin.

På basen av de redan gjorda beräkningarna skulle solenergi vara på många olika sätt en bra lösning i skärgårdsförhållanden.

– Kanske man i framtiden kunde lyckas med att skapa byavisa energiplaner, med t ex sol- och vindkraft, så att vi skulle vara mera självförsörjande i energiproduktionen. I byar och på öar är det möjligt att tänka stort, visionerar Sarlin.

Tillägsinformation: Pro Nagu rf  info@pronagu.fi,https://nagubor.fi/for-nagubor/

Artikelfoton: Pro Nagu rf.