Pieniä ja suuria kestävyystekoja Nauvon saaristossa!

Annastina Sarlin Pro Nauvo ry:stä vakuuttaa, että kolmas sektori voi hyvinkin vaikuttaa ympäristön tilaan, sillä paikallisilla on vahva asiantuntemus siitä, mitkä toimenpiteet kullakin seudulla ovat tärkeitä. Nauvossa yhdistykset ovatkin olleet monin tavoin aktiivisia, sekä konkreettisilla kampanjoinnilla että kauaskantoisempien suunnitelmien alulle saattamisessa.

Nauvossa järjestettiin Muoviton saaristo -tempaus kesällä 2019. Saaristomeren UNESCO biosfäärialueen ja Pro Nauvo ry:n yhdessä järjestämä tempaus lähti liikkeelle paikallisten ihmisten halusta vähentää muovin käyttöä ja lisätä sen kierrätystä. Kampanjasta tiedotettiin mm julisteiden avulla, joilla innostettiin ihmisiä kierrättämään, ja kyläkaupoissa jaettiin kangaskasseja ostoksia varten.

Suomen pakkauskierrätys Rinki oy saatiin kampanjaan mukaan tuomalla keräysastian touko-elokuulle Nauvoon.

– Sinne kertyi kierrätettävää muovia yli odotusten, mutta siitä huolimatta ei saatu keräystä jatkumaan, ja keräysastiat vietiin pois! On todella harmillista, että haja-asutusalueiden mahdollisuus kierrättää muovia on sivuutettu täysin tässä järjestelmässä, kertoo kokemuksiensa pohjalta Annastina Sarlin.

Nauvossa on alettu myös miettiä laajemmalti, miten saaristossa päästäisiin lähemmäksi puhdasta ja omavaraista energiantuotantoa. Nauvo pääsi osaksi Clean Energy for EU Islands -hanketta, johon osallistuu useita eurooppalaisia saariyhteisöjä.  Hankkeen avulla on tehty laskelmia erilaisista uusiutuvan energian ratkaisuista Nauvoon. Pro Nauvo on tehnyt kyselyjä kiinteistöjen omistajille, joiden avulla on yritetty laskea energiankulutusta Nauvossa, ja saada selville, mitkä ovat kiinteistöjen lämmityslähteet.

– Myös biokaasun tuottamista on mietitty, tosin volyymit vaihtelevat paljon – kesällä on saatavilla paljon orgaanista materiaalia, mutta silloin energian tarve on vähäisin. Kiinnostavaa on myös biohiilen tuotanto, miten voisimme hyödyntää orgaanista ainesta biohiilen tuotantoon? Saaristossa on pilvin pimein ruokoa, mitä kannattavia vaihtoehtoja olisi sen hyödyntämiseen, pohtii Sarlin.

Tehtyjen laskelmien pohjalta aurinkoenergia olisi monin tavoin hyvä ratkaisu saaristo-olosuhteissa.

– Ehkä olisi mahdollista tulevaisuudessa saada suunnitelluksi kyläkohtaisia energiaratkaisuja, jossa olisi vaikka aurinko- tai tuulivoimaa, jotta saisimme omavaraisuutta energiantuotantoon. Kylissä ja saarissa on mahdollista ajatella myös isosti, visioi Sarlin.

Lisätietoja: Pro Nauvo ry, info@pronagu.fi, https://nauvolaiset.fi/nauvolaisille/

Artikkelikuva: Pro Nauvo ry.