SMILe-temaprojekt ansök senast 11.5

SMILe: SMå Investeringar för en Levande landsbygd-temaprojekt

 

 Vad innebär ett temaprojekt?

Temaprojektet administeras av Leader I samma båt – samassa veneessä rf ry, som beviljar stöd för 2 000 – 7 000 euros åtgärder (helhetsbudget, stöddel 65%). Sökande av investeringsstöd  bör vara registrerade föreningar inom Leader I samma båt – Samassa veneessä:s område (Gustavs, Kimitoön, Pargas). Varje förening har själv ansvaret för de åtgärder som görs, samt för rapporteringen till Leader I samma båt, medan Leader I samma båt sköter om rapporteringen och betalningsansökan i Hyrrä. 

 

 Till vad beviljas stöd från projektet och hur mycket? 

Med projektet vill man speciellt stödja projekt med fokus på boende och miljö samt social sammanhållning. Leader I samma båt vill med detta projekt stödja byarnas dragningskraft, främja gemenskapen i föreningarna och inge hopp för framtiden genom att visa att man med små insatser kan förbättra den egna livsmiljön. 

Åtgärderna och tillvägagångssätten önskas vara miljövänliga samt ekologiskt hållbara. 

För åtgärder kan ett stöd på 65% utfärdas och självfinansieringsdelen (35%) kan bestå antingen av privatfinansiering och talkoarbete eller i sin helhet av talkoarbete. Målet för åtgärden bör ägas av den sökande föreningen eller så bör det finnas ett hyresavtal på minst 10 år. 

Obs! Den sökande betalar alltid hela investeringen själv först, och ansöker sedan om betalning när investeringen är klar.

 

Åtgärder som kan genomföras inom projektet

Investeringarna kan vara sådana som främjar boende och miljö samt den sociala sammanhållningen såsom t.ex.:

  • renovering av allmännyttiga utrymmen, eller anskaffning av småskalig värmeanläggning (luftvärmepump), digital utrustning, eller övrig behövlig utrustning
  • utrustning eller konstruktioner som stöder evenemang
  • åtgärder som förbättrar tillgängligheten och säkerheten i allmännyttiga utrymmen (ramper, belysning mm)
  • hjärtstartare som placeras i byahus eller andra gemensamma utrymmen 
  • förbättring av service i samband med lekparker, badplatser, utveckling av friluftsleder och infrastruktur i samband med dem
  • övriga investeringar som är i linje med projektets målsättningar

Inom temaprojektet stöds enbart allmännyttiga investeringar som inte kräver bygglov eller miljötillstånd. Ifall åtgärdstillstånd behövs, bör det vara klart i ansökningsskedet. 

Man kan inte stöda utveckling av kommunal service (skolgårdar, kommunens lekplatser mm) eller renovering av kommunala utrymmen.

Hur väljs de åtgärder som får stöd?

Leader I samma båts styrelse väljer under ett styrelsemöte vilka åtgärder som stöds då ansökningstiden gått ut. De ansökningar som bäst uppfyller urvalskriterierna och andra villkor väljs.   Som urvalskriterier används I samma båts vanliga urvalskriterier, med tillägg att nya sökande (som inte sökt under perioden 2014-2020) och projekt riktade till barn- och ungdomar får 2 tilläggspoäng.

Sökinstruktioner och tidtabell