Vårmöte 28.4.2020

Vårmötet hålls som planerat den 28.4.2020 kl. 17:00, men på distans pga rådande omständigheter. Möteshandlingar finns på hemsidan i Materialbanken. Alla medlemmar har fått möteskallelsen per post. Anmäl ert deltangande till kansliet senast 24.4.