Vårens styrelsemötestidtabell

Under våren behandlas ansökningar så länge finansieringsramen räcker. Ansökningar kan lämnas in i datasystemet Hyrrä när som helst, men behandlas först då de är kompletta med alla behövliga bilagor. Tag gärna kontakt med kontoret i god tid då ni funderar på ansökningar via Leader så hjälper vi gärna.

1.4 (i Hyrrä 19.3)

28.4 (i Hyrrä 14.4)

25.5 (i Hyrrä 11.5)