Nästa styrelsemöte är 13.9

Nu är vi igång igen efter lite sommarlov och nästa styrelsemöte blir den 13.9. Ansökningar som behandlas då skall vara kompletta i Hyrrä senast inom augusti. Tag kontakt med oss så planerar vi tillsammans!