Låt oss jobba tillsammans för miljöns bästa!

Det har redan länge talats om hållbar utveckling, men fortfarande kan det låta svårbegripligt, och kännas svårt att ta fasta på. Hållbar utveckling behöver ändå inte vara något komplicerat; det gäller, att vi inte med ansvarslös konsumtion av naturresurserna och andra val vi gör, berövar de kommande generationernas (både människan och andra levande varelser) möjligheter till det goda livet. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska utvecklingen.

Föreningsarbete på landsbygden och i skärgården grundar sig ofta på ett naturligt sätt i hållbarhetstänkande. Föreningars verksamhet täcker olika generationer, och således vidarebefordrar traditioner och kulturell kontinuitet. Genom sitt frivilliga arbete erbjuder föreningar kostnadsfria servicen till byar i sin helhet. Aktiviteter de producerar skapar också social trygghet och samhörighet. Men hur är det med den ekologiska hållbarheten, är den också en del av bya- och föreningsverksamhet? Inom detta område, finns det redan nu sakkunnighet och flitiga aktörer. Föreningar gör mycket bra och viktigt arbete, som främjar miljöns tillstånd eller har miljöuppfostran som syfte, t ex bygger och upprätthåller naturstigar, kulturlandskap och vårdbiotoper.

Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä vill uppmana aktörer på vårt verksamhetsområde till hållbarhets- och klimatarbete i ännu större utsträckning! Vad kan vi då göra tillsammans? Ta kontakt med oss, om du funderar, vad du kunde göra! Vi kan tillsammans diskutera, komma upp med idéer, eller planera kring ett evenemang eller projekt. Vi kommer också att delta i Hållbarhetsveckan https://hallbarhetsveckan.fi på hösten 2022 (v. 39). Inom ramen för Hållbarhetsveckan kan lokala evenemang organiseras.

Ta kontakt:

Tiina Saaresranta, tiina.saaresranta@sameboat.fi, 040-7272477
Hållbar och klimatsmart framtid -projekt
Leader I samma båt – samassa veneessä