Tehdään yhdessä hyvää ympäristömme puolesta!

Kestävästä kehityksestä on puhuttu jo kauan, mutta sanaparina se kuulostaa usein vieläkin hankalalta, ja siihen voi olla vaikea tarttua. Pelkistettynä sen sanoma on kuitenkin yksinkertainen – että emme vastuuttomalla luonnonvarojen kulutuksella ja muilla valinnoillamme riistä hyvän elämän mahdollisuuksia tulevilta sukupolvilta – sekä ihmisiltä että muilta eliöiltä. Kestävä kehitys rakentuu kolmen eri painopistealueen ympärille: ekologisen; sosiaalisen ja kulttuurisen; sekä taloudellisen.

Maaseudun ja saariston yhdistysten toiminta pohjautuu usein hyvin luonnollisella tavalla kestävyysajatteluun, niiden ylisukupolvinen toiminta välittää perinteitä ja kulttuurista jatkuvuutta. Yhdistykset tarjoavat vapaaehtoistyön voimin paljon maksuttomia palveluita koko kylälle. Monet yhdistysten tuottamista toiminnoista luovat sosiaalista turvaa ja yhteenkuuluvuutta. Mutta entä ekologinen kestävyys, onko tämä osa kylä- ja yhdistystoimintaamme? Kyliltä löytyy jo nyt asiantuntijuutta ja ahkeria tekijöitä. Yhdistykset tekevät paljon hyvää ja tärkeää työtä, jolla on ympäristön tilaa parantava tai ympäristökasvatusta edistävä vaikutus, mm. rakentavat ja ylläpitävät luontopolkuja ja perinnemaisemia.

Leader-ryhmämme I samma båt – samassa veneessä haluaa enenevässä määrin kannustaa alueemme toimijoita kestävyys ja ilmastotyöhön. Mitä sitten voimme yhdessä tehdä? Ota meihin yhteyttä, jos pohdit, mitä voisit tehdä kotiseutusi ympäristön tai muun kestävän kehityksen hyväksi. Voimme yhdessä keskustella, ideoida ja suunnitella tapahtumaa, tilaisuutta tai hanketta. Osallistumme myös Kestävän kehityksen viikkoon https://kestavankehityksenviikko.fi syksyllä 2022 (vk.39), tämän puitteissa voi järjestää paikallisia tapahtumia.

Ota yhteyttä:

Tiina Saaresranta, tiina.saaresranta@sameboat.fi, 040-7272477
Kestävä ja ilmastoviisas tulevaisuus -hanke
Leader I samma båt – samassa veneessä