Leif Johansson

14.2.2020

Hos honom samsas ytterskärgårdens karghet och styrka med en hjärtlig människas värme och leende. Men bakom det hela verkar det gömma sig en busig grabb!

Leif Johansson föddes på ön Trunsö i Nagu ytterskärgård för 72 år sedan. Som 19-åring började han fiska och flyttade till ön Stora Ängesön i Hitis skärgård, som numera hör till Kimitoön kommun. På ön bor det året om endast fyra andra människor; Leifs dotter med sin familj. På sommaren växer befolkningen till över etthundra.

Leifs far transporterade fisk han köpt av fiskarna med sumpbåt till Helsingfors. När jag frågar av Leif hur han blev fiskare, svarar han ”Det blev ju så här”. I tjugo års tid koncentrerade sig fisket kring strömming och vassbuk. Saltströmming och kryddfisk gjord på vassbuk såldes i t.o.m. 100 liters kärl till stora uppköpare. När fångsterna minskade började man förädla fisken för direktförsäljning. Abborren blev en viktig del i produktionen, och marinerad abborre är en av specialdelikatesserna i Leifs produktfamilj. Fisken såldes bl.a. på torget i Dalsbruk och sommartid även från hemstranden direkt till turisterna.

De senaste 35 åren har Leif varje år varit med på Åbo strömmingsmarknad och från år 1998 även på Åbo Skärgårdsmarknad sedan den kom igång. Leif har alltid kommit till försäljningsplatsen vid Aura å med egen båt. Han minns att t.o.m. 50 fiskare sålde sina produkter från egen båt ännu på 1980-talet, men senaste år var de mera endast tre. Helsingforsborna fick njuta av Leifs produkter på strömmingsmarknaderna åren 1989 – 2013. ”Det är trevligt på marknaderna, när man träffar människor, men före det måste man göra det egentliga arbetet”.

Leif har vunnit flera pris med sina strömmings- och abborrprodukter; i bokhyllan finns sammanlagt 27 pokaler och flera hedersbetygelser. Den senaste huvudvinsten kom år 2013 med marinerad dillströmming i kategorin Årets strömmingsdelikatess på Åbo strömmingsmarknad. Produkturvalet har förnyats genom åren, men saltströmmingen står sig ännu bland äldre människor.

Fiskfångsterna har varierat i vattnen kring Ängesön. De senaste åren har abborre och vassbuk ökat, men de övriga arterna har minskat. Strömmingen är småväxt. Fiskarnas beteende har ändrat, och ofta finns de inte mera på de tidigare fångstplatserna. Nu kan de tränga ihop sig på vikarna. Det är möjligt att fiskarna söker skydd där för sälarna, som det finns mycket av i området.

Tack Leif för ditt livsarbete för oss fiskätande konsumenter och Skärgårdshavet! Du berättade att du inte är säker om du mera deltar i marknader, men vi väntar på dig!

#fiskföralla

#fiskförstadsborna

#respect