Leadergrupperna i Egentliga Finland gav kulturen 3,5 miljoner i stöd

Med Leaderfinansiering kan landsbygdens livskraft utvecklas utifrån bygdens lokala förutsättningar. Ett utmärkt sätt att göra det är att stöda kulturprojekt, för kulturen ger landsbygden välfärd, vi-känsla, trivsel och dragningskraft.

Under programperioden 2014-2022 har Leadergrupperna i Egentliga Finland stött kulturen med 3,5 miljoner euro. Stödet har bidragit till 132 kulturfrämjande projekt som sammanlagt kostat 5,3 miljoner euro.

– Det är en grundläggande Leaderprincip att stöda och upprätthålla lokal kultur. Därmed stöder man samtidigt varje områdes egen identitet, kommenterar Taina Sainio som är verksamhetsledare för Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit (en Leaderförening som verkar i åtta kommuner kring axeln Somero–Pöytis).

Under coronakrisen har de kulturella aktiviteterna fått en hård törn. När samhället småningom öppnar upp igen är det viktigt att snabbt blåsa liv också i kulturfältet på landet. Enligt Sainio har just den lokala kulturen stor betydelse för människors vardag och välmående. Därför är det nu speciellt viktigt att stöda de små kulturprojekten på landsbygden. 

– Det är också viktigt att stöda kulturen för att den har en enorm betydelse för vi-känslan, fortsätter Sainio.

Den egna kulturen utgör ett band till hembygden och den motiverar människor att jobba för det gemensamma bästa. Vi-känslans styrka syns också i Leaderarbetet. Inom Leaderprojekten i Egentliga Finland har det hittills redan gjorts långt över 100 000 timmar frivilligarbete.

Evenemang, utställningar och investeringar

Det har gjorts kulturgärningar av många slag inom de projekt som fått stöd via Egentliga Finlands Leadergrupper.  Av de 132 kulturprojekt som fått stöd har 30 gått ut på att bygga eller reparera lokaliteter för kultur. Inom 27 projekt har man skapat något nytt evenemang, men ännu flera har inkluderat evenemang som en del av en större helhet. Utställningar eller kulturella guider har skapats inom 23 projekt. Investeringar som stöder kultur har gjorts i 17 projekt. Landsbygden har till exempel försetts med instrument eller ljudåtergivningsanläggningar.

Inom Leaderprojekten har man också bevarat lokal historia genom att skriva historiker och genom att skapa hembygdsarkiv. Dessutom har de som förverkligat projekten studerat lokala kulturtraditioner och med dem som bas utvecklat ny dagsaktuell verksamhet.

För hembygdens bästa

Det finns fem Leadergrupper i Egentliga Finland. Varsin Hyvä (”riktigt bra”) som arbetar i trakten kring Åbo, Ykkösakseli (”axel nummer ett”) som arbetar kring Salo, I samma båt – Samassa veneessä som fungerar i skärgården, Ravakka som fungerar i Nystadstrakten och Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit (”kumpanerna längs ån”) som fungerar kring Loimaa. Från 2014 till 2022 har grupperna fått fördela sammanlagt 24,9 miljoner euro. De 3,5 miljoner som kulturen fått är omkring 14 procent av hela finansieringen.

Leaderverksamheten utgår från att invånarna vet bäst hur de skall utveckla sin egen hembygd. Därför är det en styrelse som representerar de lokala invånarna som besluter om Leaderfinansieringen. EU:s landsbygdsfond står för 42 procent av Leaderfinansieringen, staten för 38 procent och de berörda kommunerna för 20 procent. Möjlighet att söka finansiering har till exempel föreningar, kommuner, församlingar och andra samfund samt mikroföretag, bildningsinstitutioner och stiftelser på landsbygden. Leaderprojekten bör alltid vara till nytta för så många som möjligt. Man kan inte få stöd för att upprätthålla reguljär verksamhet utan ett Leaderprojekt skall alltid skapa något nytt.

 

Läs mer:

https://www.sameboat.fi/2021/11/pargas-branddepa-stralar-i-lux-archipelago/?lang=sv

https://www.sameboat.fi/2020/11/vart-ostersjon-och-o-expeditionen/?lang=sv