Habitability – en upptäcktsresa till den egna ön

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi genom sitt Habitability-projekt ordnade ett seminarium och tillfälle för nätverksbyggande på Karlö. I seminariet samlades ca 40 öbor från 19 olika öar, personer som är experter på sin egen hembygd, medborgarforskare, som vi hörde i seminariet.

Seminariet handlade om habitability-, eller bobarhetsanalysens första delområde och dess indikatorer. I befolkningsanalysen diskuterades antalen fastboende, deltidsboende och besökare, samt olika sätt att ta fram dessa siffror, och hur befolkningsmängderna varierar under året. Att granska avstånden från öperspektivet, betydde inte endast avstånden i kilometer, utan en viktig dimension att förstå avstånden var tiden det går att ta sig från ett ställe till annat. Metoden har utvecklats och beprövats i Kökar. Där inspirerade bobarhetsanalysen de lokala att medverka för sitt hembygds välmående. Ett av de konkreta resultaten är att kökarborna vill bli fria från fossila bränslen. De har redan blivit beviljade EU-finansiering för detta ändamål. Nya bobarhetsanalys planeras i fem åländska skärgårdskommuner och i Västanfjärd, Kimitoön.

Om du vill ha mera information, ta kontakt med oss:

Minna Boström, minna.bostrom@sameboat.fi, 0400 718913

Tiina Saaresranta, tiina.saaresranta@sameboat.fi, 04072722477