Fiskeleaders projektansökning är öppen

Skärgårdshavets Fiskeleader öppnar idag 1.9. den nya programperiodens 2021 – 2027 projektansökning.

Fiskeleadern främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner (Gustavs, Kimitoön, Masku, Nådendal, Pargas, Pemar, Reso, Sagu, Salo, S:t Karins, Tövsala, Virmo, Åbo). Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry förvaltar gruppen.

Fiskeleaders utvecklingsstrategi, projektens urvalskriterier och finansieringsprinciper samt ansökningsanvisningarna hittas på fiskeleaders webbsidor.

Den för fiskeleader-gruppen utnämnda fiskedivisionen behandlar ansökningarna. Ansökningarna till divisionens nästa möte bör vara inne i det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä senast den 7. oktober kl. 16.00.