Kalaleader Ajankohtaista

Ansökningstiden till Skärgårdshavets Fiskeleader är kontinuerlig

24.1.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry förvaltar gruppen. Fiskeleaders utvecklingsstrategi, projektens urvalskriterier och finansieringsprinciper […]

Läs mera

Ännu en möjlighet att söka projektfinansiering från programperiodens 2014-2020 medel

16.9.2022

Ca 25 000 euro har återförts till vår finansieringsram för programperioden 2014-2020 från slutförda projekt. Nu är det möjligt att från dessa medel söka finansiering för allmännyttiga investeringsprojekt. Projekten ska genomföras med snabbt tidtabell senast till våren 2023. De finansierade projekten måste ha en anknytning till utvecklingen av fiskerinäringen, och de bör förverkliga antingen tyngdpunkt […]

Läs mera

Fiskeleaders projektansökning är öppen

1.9.2022

Skärgårdshavets Fiskeleader öppnar idag 1.9. den nya programperiodens 2021 – 2027 projektansökning. Fiskeleadern främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner (Gustavs, Kimitoön, Masku, Nådendal, Pargas, Pemar, Reso, […]

Läs mera