Kalaleader Ajankohtaista

FISKEDIVISIONEN BEHANDLAR ANSÖKNINGAR NÄSTA GÅNG I SLUTET AV SEPTEMBER

20.6.2024

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas. Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 september. […]

Läs mera

ANSÖKNINGSTIDEN TILL FISKELEADER ÄR KONTINUERLIG

30.8.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas. Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 oktober. […]

Läs mera

BLI MEDLEM I SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADERS FISKEDIVISION

22.8.2023

Vi ber nu om era förslag till fiskedivisionens organisationsmedlemmar och privata medlemmar samt deras suppleanter Fiskedivisionen för Skargårdshavets Fiskeleader består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar samt den privata sektorn. Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till Fiskeleader riktade […]

Läs mera
Työntekijöiden loma-ajat

Kontorets semestrar

9.6.2023

Verksamhetsledare Minna Boström 12.6-30.6, 17.7-2.8 Projektrådgivare Hanna Hermansson 3.7-2.8 Fiskeriaktivator Maria Saarinen 26.6-10.8

Läs mera

7 800 € tillgängliga att söka för allmännyttiga investeringsprojekt

13.4.2023

7 800 euro har återförts till Skärgårdshavets Fiskeleaders finansieringsram för programperioden 2014-2020 från slutförda projekt. Nu är det möjligt att från dessa medel söka finansiering för allmännyttiga investeringsprojekt. I allmännyttiga investeringsprojekt kan stödet vara högst 80% av projektets totala kostnader. Projekten bör genomföras med snabbt tidtabell senast till 30.6.2023. Ansökningar måste vara inne i det […]

Läs mera

Fiskare i Skärgårdshavet som idkar direktförsäljning av sin fångst

14.3.2023

I Skärgårdshavet fiskar och säljer cirka tio företag fiskprodukter som de själva tillverkat av sina egna fångster via flera försäljningskanaler direkt till konsumenterna. Försäljningskanalerna varierar beroende på årstidernas rytm; det finns självbetjäningsfiskaffär eller annat fast försäljningsställe, en ambulerande fiskbutiksbil, fiskförsäljningsvagnar, en försäljningsdisk i en butiks lokaler eller en rökugn utanför butiken, gästhamnar, torg, fiskmarknader och […]

Läs mera

Ansökningstiden till Skärgårdshavets Fiskeleader är kontinuerlig

24.1.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry förvaltar gruppen. Fiskeleaders utvecklingsstrategi, projektens urvalskriterier och finansieringsprinciper […]

Läs mera

Ännu en möjlighet att söka projektfinansiering från programperiodens 2014-2020 medel

16.9.2022

Ca 25 000 euro har återförts till vår finansieringsram för programperioden 2014-2020 från slutförda projekt. Nu är det möjligt att från dessa medel söka finansiering för allmännyttiga investeringsprojekt. Projekten ska genomföras med snabbt tidtabell senast till våren 2023. De finansierade projekten måste ha en anknytning till utvecklingen av fiskerinäringen, och de bör förverkliga antingen tyngdpunkt […]

Läs mera

Fiskeleaders projektansökning är öppen

1.9.2022

Skärgårdshavets Fiskeleader öppnar idag 1.9. den nya programperiodens 2021 – 2027 projektansökning. Fiskeleadern främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner (Gustavs, Kimitoön, Masku, Nådendal, Pargas, Pemar, Reso, […]

Läs mera