BLI MEDLEM I SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADERS FISKEDIVISION

Vi ber nu om era förslag till fiskedivisionens organisationsmedlemmar och privata medlemmar samt deras suppleanter

Fiskedivisionen för Skargårdshavets Fiskeleader består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar samt den privata sektorn. Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till Fiskeleader riktade finansieringsansökningarna.

Medlemmarnas mandatperiod är två år. En och samma person kan vara medlem i fiskedivisionen högst två st. två-års perioder i följd. I årsskiftet 2023-2024 är följande medlemmar och suppleanter som representerar sammanslutningar och den privata sektorn i tur av avgå:

Organisationer / sammanslutningar

Granström Olav, Åbolands Fiskarförbund (2+2 år fullt)

Niinikorpi Anu, L-S Kalatalouskeskus (2+2 år fullt)

Airaksinen Susanna, Naturresursinstitutet Luke (kan väljas på nytt)

Hänninen Jari, Skärgårdshavets forskningsinstitut (kan väljas på nytt)

Multanen Jari, Martin Kala Oy (kan väljas på nytt)

Privata

Lindström Teijo (2+2 år fullt)

Penttinen Kari (2+2 år fullt)

Toivonen Saija (2+2 år fullt)

Hakalax Roger (kan väljas på nytt)

Ranta-aho Kari (kan väljas på nytt)

Setälä Jari (kan väljas på nytt)

Kommunerna väljer sina representanter skilt.

Vi ber nu om era förslag för fiskedivisionens nya organisations- och privata medlemmar och suppleanter för åren 2024 – 2025. Verksamhetsområdet av de föreslagna personerna måste vara i Fiskeleaders verksamhetsområde. Till området hör Gustavs, Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo. Av medlemmar förväntas sakkunnighet inom fiskerinäringen. En privat person kan vara en företagare inom näringen. Ni kan också föreslå er själva.

Skicka förslagen till maria.saarinen(at)sameboat.fi senast 19.10.2023. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry höstmötet fastställer utnämningarna i november.

Tilläggsinformation om Fiskeleader (bl.a. fiskedivisionens nuvarande sammansättning) här https://sameboat.fi/sv/kalaleader