Anmälan till den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen har nu öppnats!

Anmälan till den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen har nu öppnats!

Välkommen till Kasnäs, Kimitoön den 26-27 oktober!

Den sjuttonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen erbjuder insikter i aktuella teman, expertkunskap, presentationer av nya utvecklingsverktyg, unga aktiva röster – och möjligheter till interaktion, kontaktskapande och trevlig samvaro.

Landsbygdsriksdagen presenterar nya verktyg som svarar på olika utvecklingsbehov, och inspirerar till debatt genom konkreta exempel från skärgården och landsbygden. Landsbygdsriksdagen 2022 firar Europaåret för ungdomar genom att lyfta upp de ungas framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter på landsbygden och i skärgården. Hur skapar de unga en hållbar framtid? Aktuella ämnen kring den nya EU-programperioden CAP27 och Smarta byar-konceptet kommer att diskuteras.

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen är ett forum som är öppet för alla som är intresserade av en livskraftig och hållbar landsbygd och skärgård.

Antalet deltagare till evenemanget på Kasnäs är begränsat. Anmäl dig senast den 30 september genom att använda länken nedan. Landsbygdsriksdagens presentationer och paneldiskussioner kommer även att streamas. Ange vid anmälan, om du deltar endast på distans.

ANMÄL DIG HÄR

Landsbygdsriksdagens program

Onsdagen 26.10

9-11.00 Registrering

11.00 Lunch (på egen bekostnad)

12.00 Välkommen till Landsbygdsriksdagen och Kimitoön! Minna Boström, Leader I Samma Båt – Samassa veneessä rf ry, Erika Strandberg, Kimitoöns kommun

Öppnande av Landsbygdsriksdagen Sandra Bergqvist, Skärgårdsdelegationen

12.20 Aktuellt gällande CAP27 – den nya programperioden Marianne Selkäinaho, Jord- och skogsbruksministeriet.

12.50 En modern landsbygd – smarta byar visar vägen Ann-Sofi Backgren, temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden.

13.20 Resultaten av ungdomsbarometern Kestävää tekoa 2021 med fokus på klimat och hållbarhetsfrågor Anssi Pirttijärvi, Statens ungdomsråd

13.50 Ung på landet Hurdana framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter har unga på landsbygden och i skärgården? Hur bygger man en hållbar framtid på landsbygden och vilka faktorer får unga att stanna eller lämna hemorten för ett liv i stan? Julia Hemgård, Bildningsalliansen, resultat från framtidsdiskussioner med ungdomar på landsbygden runt om i Svenskfinland

14.15 Klimatoro bland finlandssvenska ungdomar, Katja Bonnevier och Erika Silventoinen, Skärgårdshavets UNESCO Biosfärområde.

14.45-15.30 Kaffe och mingel. Deltagare uppmanas att skriva sina bidrag på idéväggen, som input till morgondagens diskussion om olika utvecklingsbehov och nya verktyg.

15.30 -17.00 Paneldiskussion: Unga och en hållbar framtid
Diskussionsledare Nora Backlund, Hållbarhetsveckan. I panelen hör vi unga som från olika vinklar bidrar till diskussionen om hur en hållbar framtid på landsbygden skapas och ser ut.

*Lina och Sophie startade under studietiden bloggen och Instagramkontot Klimatkompisar. Egna funderingar kring hållbarhetsfrågor varvat med en stor dos inspiration till följarna. Hur skapar vi en hållbar framtid? Klimatkompisar, Lina Wilson/Sophie Doktar
*Utan producenter ingen mat, balansgång och samspel med naturen. Hur ser en ung jordbrukare på framtiden? SLC unga
*Övermalax ungdomsförening har ägnat många tankar åt hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Vad är en förenings roll i hållbarhetsarbetet? Övermalax UF, Isabell Flemming
*När valet blev landsbygden. En ung landsbygdsinvånares syn på hur en hållbar framtid på landsbygden skapas.
*Hållbarhet finns på allas läppar, kunderna blir mer medvetna. Eller är det så? Företagare med hållbarhet som ledord.

19.00 Middag på Kasnäs hotell

Torsdagen 27.10

7.30 Frukost

9.00 En livskraftig och banbrytande skärgård. Tre olika utvecklingsbehov och nya verktyg. Diskussionsledare: Henrik Hausen, Egentliga Finlands Byar

Behov 1: Att de unga stannar i eller återvänder till sin hemort: Pedagogiska verktyg till en förstärk hembygdsidentitet.

*Kimitoöns gymnasiums marina linje, Bob Karlsson
*
SALT-nätverket, Skärgårdsinstitutet vid ÅA.

Behov 2: Att ta vara på det lokala kunnandet i utvecklingsarbete: planeringsverktyg och nya sätt att samverka mellan kommun och den tredje sektorn

*Kommunen som samskapare: nya möjligheter för landsbygdsutveckling, Kenneth Nordberg, Åbo Akademi
*Bobarhetsanalysen som verktyg till byaledd utveckling, Mats Nurmio, Västanfjärds byaråd rf.

Behov 3: Stimulera inflyttning och multilokalitet

*Samarbeten som gett ökad fast bosättning på mindre öar, Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse sr.
*Pro Nagu och portalen Nagubor.fi, Annastina Sarlin, Pro Nagu rf.
*Four Seasons, samarbete inom säsongsförlängning- strävan att gynna besöksnäring och förutsättningar för en mer hållbar turism, Annastina Sarlin, Nordiska skärgårdssamarbetet.

11.00- 11.30 Landsbygdsriksdagen 2022 ställningstaganden

Välkommen till landsbygdsriksdag 2024

Avslutning

11.30-16       Bussrundtur och lunch på Söderlångvik gård till dem som anmält sig på förhand

*Söderlångvik gård: guidad tour i trädgården med information om herrgårdens historia, äppelodling och gårdens andra funktioner.
*Dalsbruk stigar: En kort presentation om Leader projektet Dalsbruks stigar. Möjlighet att vandra längs Dammens naturstig (0,7km) samt bekanta sig med Barnens pysselstig och den digitala Bruksvandringen.
*Björknäs trädgård: närmat i fokus.

11.30             De som inte deltar i rundturen kan äta lunch på egen bekostnad på Kasnäs. 

13.00             Busstransport Kasnäs – Kimito centrum

16.00             Busstransport Kasnäs – Kimito centrum

 

Anmäl dig här:

http://www.bya.fi/sv/landsbygdsriksdagen/

Frågor och mera information: Tiina Saaresranta, projektkoordinator, Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry, tiina.saaresranta@sameboat.fi, 040 727 2477

Värdar för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022 är Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf och Kimitoöns kommun. Dessutom har Svenskfinlands Byar, temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden, Jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Skärgårdshavets biosfärområde, Axxell, Åbolands Ungdomsförbund och Nordiska skärgårdssamarbetet deltagit i planeringsgruppen.