Vårens tidtabell för projektbehandling

Vårens sista styrelsemöte hålls 25.5.2022. Projekt som behandlas på mötet bör vara inne i Hyrrä senast 12.5.2022. På mötet behandlas endast projekt som är kompletta dvs med alla behövliga bilagor och information. Tag kontakt med kontoret om ni planerar ansökning ännu i vår.