Välkomna på julglögg den 13.12 kl. 13-15

Alla projektaktiva, föreningar, medlemmar, samarbetsparter och övriga intresserade, välkomna på julglögg till vårt kontor tisdagen den 13.12 kl. 13-15. Vi ordnar gemensam glögg med Natur och miljö samt Sydkustens landskapsförbund, som vi delar kontor med. Vi ses!